EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

İdari Yapı

 
Enstitü Sekreteri : Münür KARA
Özel Kalem/Kurul İşleri : Zehra AKGÜN
Özlük İşleri : Duygu ULUSOY (Şef)
Öğrenci İşleri/Evrak Kayıt : Nejla KÜÇÜK
Satınalma/Tahakkuk : Nur Füsun GİRGİN
Proje/Kütüphane/Arşiv : İlknur İNÖNÜ
Kütüphane / Projeler : Nur Saadet KÖROĞLU
Taşınır Kayıt Kontrol: Sedat Alaiye
Memur: Ayşegül Şebnem Uyan
  Nuray Güney
  Hasan Akkuş
   
Teknik Hizmetler : İbrahim ADIYEKE
Evrak Dağıtım / İdare Amiri : Mustafa TÜRKYILMAZ
   
Yardımcı Hizmetler :  Hüseyin ATMACA
  Özge GÖREN
  Ayşe ÖZEN (Şirket P.)
  Osman TEDİK (Şirket P.)