Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE UNIVERSITY

International Computer Graduate School

Administrative Structure

 

Secretary: Münür KARA
Personal Secretary: Zehra AKGÜN
Personnel Affairs : Duygu ULUSOY (Şef)
Student Affairs: Nejla KÜÇÜK
Purchase / Accrual : Nur Füsun GİRGİN
Projects / Library / Archive: İlknur İNÖNÜ
Archive / Projects: Nur Saadet KÖROĞLU
Register of Moveables: Sedat Alaiye
Officials: Ayşegül Şebnem Uyan
  Nuray Güney
  Hasan Akkuş
   
Technical Services : İbrahim ADIYEKE
Document Distribution / Chief: Mustafa TÜRKYILMAZ
   
Assisted Services :  Hüseyin ATMACA
  Özge GÖREN
  Ayşe ÖZEN 
  Osman TEDİK
Enstitü Sekreteri : Münür KARA
Özel Kalem/Kurul İşleri : Zehra AKGÜN
Özlük İşleri : Duygu ULUSOY (Şef)
Öğrenci İşleri/Evrak Kayıt : Nejla KÜÇÜK
Satınalma/Tahakkuk : Nur Füsun GİRGİN
Proje/Kütüphane/Arşiv : İlknur İNÖNÜ
Kütüphane / Projeler : Nur Saadet KÖROĞLU
Taşınır Kayıt Kontrol: Sedat Alaiye
Memur: Ayşegül Şebnem Uyan
  Nuray Güney
  Hasan Akkuş
   
Teknik Hizmetler : İbrahim ADIYEKE
Evrak Dağıtım / İdare Amiri : Mustafa TÜRKYILMAZ
   
Yardımcı Hizmetler :  Hüseyin ATMACA
  Özge GÖREN
  Ayşe ÖZEN (Şirket P.)
  Osman TEDİK (Şirket P.)