Çerez Örnek

Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, bilgisayar bilimleri ile ilgili alanlarda tezsiz yüksek lisans derecesi eğitimini 2.öğretim ve 1. öğretim şeklinde sunmaktadır.

İkinci Öğretim Programının Amaç ve Hedefleri
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri dünyası ile güçlü bağları olan, sorun çözme yeteneğine sahip, yurtiçi ve yurtdışı bilişim sektörünün önde gelen kurumları ile çalışabilecek yeterlilikte, nitelikli bilişim uzmanları yetiştirmek. 

İkinci Öğretim Programı ile Kazanılacaklar:
• Başka disiplinlerden bilgi teknolojileri alanına geçiş ve kariyer yapma olanağı,
• Bilgi Teknolojileri ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme, yönetebilme ve çözme becerisi,
• Bu programda edinilen bilgiyi kendi alanınıza uygulayabilme yeteneği,
• Endüstride üst düzey yönetici ya da bilişim uzmanı olarak iş bulabilme. 

Başvuru ve Ders Yükü

Başvuranların aşağıdaki alanlar ile ilgili bir lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir:

  • Mühendislik Fakültesi: Tüm alanlar
  • Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri, Mimarlık
  • Eğitim Fakültesi : Bilgisayar Öğretmenliği/Teknolojileri Eğitimi, Elektronik Öğretmenliği/Teknolojileri Eğitimi
  • Hukuk, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi

Bir Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinden 10 dersi (30 kredi) tamamlaması, seçtiği araştırma alanında bir proje hazırlaması ve başarılı bir şekilde savunması beklenmektedir.

 


Altyapı Dersleri *

UTİ 503 - Veri Yapıları ve Algoritmaları (Güz dönemi)
UTİ 505 - Bilgisayar Mimarisi (Güz dönemi)
UTİ 506 - İşletim Sistemleri (Bahar dönemi)

(*) Bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olmayan öğrencilerimizin, altyapı derslerini danışman görüşü ile almaları istenebilir. Daha önce benzeri dersleri aldıkları için muafiyet hakkı kazanılması durumunda bu dersler yerine seçmeli dersler alınabilir.

Zorunlu dersler (altyapı ve 507) haricindeki dersler her dönem dönüşümlü açılabilir. 


Eğitim Müfredatı

UBE Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Eğitim Müfredatı

 

 


 

Bitirme Projesi ve Mezuniyet :

Bitirme projesi, derslerini tamamlayan öğrencilerimizin seçtikleri bir konuda hazırladıkları maksimum 35-40 sayfalık proje raporudur ve jüri karşısında sunumlarını takiben fen bilimlerine teslim edilir. Bu aşamada öğrenci bölümden mezun olmuştur. Projenin kredisi yoktur ve sonucunda bir not verilmemektedir. Projeyi yapmak için en uygun zaman, ilk dönem sonunda konuyu belirlemek ve en geç, ders ücreti ödenen son dönem içinde, projeyi de teslim etmektir. Projeyi teslim etmek için derslerin bitmesini beklemek zorunluluğu yoktur. Böylece dönem uzatılmamış ve öğrencilerimiz kredisi olmayan bu zorunlu faaliyet için herhangi bir ek kayıt harcı sıkıntısı yaşamamış olacaklardır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ