Çerez Örnek
canlı destek

Tezsiz Yüksek Lisans

 

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü bilgisayar bilimleri ile ilgili alanlarda tezsiz yüksek lisans derecesi eğitimini 2.öğretim ve 1. öğretim şeklinde sunmaktadır.

Programın Amaç ve Hedefleri
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri dünyası ile güçlü bağları olan, sorun çözme yeteneğine sahip, yurtiçi ve yurtdışı bilişim sektörünün önde gelen kurumları ile çalışabilecek yeterlilikte, nitelikli bilişim uzmanları yetiştirmek. 

Başvuru ve Ders Yükü
Başvuranların aşağıdaki alanlar ile ilgili bir lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir:

  • Mühendislik Fakültesi : Tüm alanlar
  • Fen Fakültesi : Bilgisayar bilimleri, matematik, fizik ve istatistik
  • Eğitim Fakültesi : Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi

Bir Tezsiz Yüksek Lisans derecesi adayından, 30 kredilik ders alması (10 ders), seçtiği araştırma alanında bir proje hazırlaması ve başarılı bir şekilde savunması beklenmektedir.

 

Eğitim Müfredatı

UBE Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ