Çerez Örnek
canlı destek

Doktora

 

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü bilgisayar bilimleri ile ilgili alanlarda doktora derecesi eğitimi sunmaktadır.

Programın Amaç ve Hedefleri

Araştırma ve öğretim üzerine özgünlük ve yaratıcılığı geliştirmek için tasarlanmış bir doktora derecesi programıdır. Katılan öğrencilerden beklenen, kendi alanlarında bağımsızca bir sorunu araştırabilmeleri ve mevcut bilgiye önemli bir katkı sağlayabilmeleridir. Temel amaç, alanda mevcu bilgiyi edinip, özgün bir araştırma becerisi kazanmak ve orjinal bir araştırma ile bu bilgiyi bütünleştirmektir.


Başvuru ve Ders Yükü

Başvuranların bilgisayar bilimleri ile ilgili bir yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Herbir doktora öğrencisinin programı bir danışman öğretim üyesi ile birlikte planlanmaktadır. Doktora öğrencilerinin 3 yarıyılda 7 ders (21 kredi/240 AKTS) tamamlaması ve 4. yarıyılda yeterlik sınavını ve tez önerisi sınavını geçmesi gerekmektedir. Özgün tezi üzerinde en az 3 yarıyıl çalışan öğrencinin bir savunma sınavı ile tezi sonlandırması veya iki kez birer yıllık tez uzatması alması mümkündür.


Eğitim Müfredatı

UBE Doktora Programı Eğitim Müfredatı

Not: Doktora öğrencileri doktora programına özel seçmeli derslerin yanı sıra UBE yüksek lisans eğitim programının seçmeli derslerini de alabilirler.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ