Çerez Örnek

Kuruluş ve Tarihçe

KURULUŞ VE TARİHÇE

Enstitümüz 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 8. Maddesinin (d) Fıkrası ile kurulmuş olup; 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Enstitü 1994 yılında Sarı Köşk (resim-1) olarak anılan tarihi bir köşkün aslına sadık kalınarak yenilenmesi ile kazanılan bir binada, Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK, Prof.Dr.M.Cudi OKUR, Doç.Dr.Turhan TUNALI ve Yrd. Doç.Dr.M.Emin DALKILIÇ’tan oluşan kurucu üyelerle faaliyetlerine başlamıştır.

sari_kosk.jpgEnstitümüzün faaliyete geçtiği ilk bina (Sarı Köşk)

Enstitümüzde Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı olarak iki anabilim dalı bulunmaktadır. Ayrıca akademik anlamda Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Çok Disiplinli Anabilim Dalı statüsündedir. Lisansüstü ve doktora eğitiminin yanında öğretim üyelerimiz ile onların nezaretindeki araştırma görevlilerimizce çeşitli araştırma faaliyetleri de yapılmaktadır. Bir çok araştırma projemiz muhtelif ödüller almış; yurt içi ve yurt dışındaki önemli konularda öncülük etmiştir. Doğrudan Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Enstitümüzün idari ve akademik faaliyetleri, Enstitü Müdürü ile Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ