EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Kuruluş ve Tarihçe

KURULUŞ VE TARİHÇE

Enstitümüz 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 8. Maddesinin (d) Fıkrası ile kurulmuş olup; 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Enstitü 1994 yılında Sarı Köşk (resim-1) olarak anılan tarihi bir köşkün aslına sadık kalınarak yenilenmesi ile kazanılan bir binada, Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK, Prof.Dr.M.Cudi OKUR, Doç.Dr.Turhan TUNALI ve Yrd. Doç.Dr.M.Emin DALKILIÇ’tan oluşan kurucu üyelerle faaliyetlerine başlamıştır.

sari_kosk.jpgEnstitümüzün faaliyete geçtiği ilk bina (Sarı Köşk)

Enstitümüzde Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı olarak iki anabilim dalı bulunmaktadır. Ayrıca akademik anlamda Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Çok Disiplinli Anabilim Dalı statüsündedir. Lisansüstü ve doktora eğitiminin yanında öğretim üyelerimiz ile onların nezaretindeki araştırma görevlilerimizce çeşitli araştırma faaliyetleri de yapılmaktadır. Bir çok araştırma projemiz muhtelif ödüller almış; yurt içi ve yurt dışındaki önemli konularda öncülük etmiştir. Doğrudan Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Enstitümüzün idari ve akademik faaliyetleri, Enstitü Müdürü ile Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

 

Misyonumuz :

  • Evrensel ölçekte yeni bilgi oluşumuna katkıda bulunmak üzere yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel düşünceye sahip, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek 
  • Bilgi teknolojilerinin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda etkin ve yaygın kullanımına katkıda bulunarak toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine çalışmak. 
  • Evrensel bilimin gelişmesine katkıda bulunacak nitelikli araştırma faaliyetlerinde bulunmak

 

Vizyonumuz :

Bilgisayar ve bilgi teknolojileri dünyası ile güçlü bağları olan, ülkemizin ve dünyanın nitelikli akademik kurumları ile  rekabet edebilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.