Çerez Örnek
canlı destek

Tezli Yüksek Lisans

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, bilgisayar bilimleri ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans derecesi eğitimi sunmaktadır. 

Programın Amaç ve Hedefleri

Yüksek Lisans programı, genel olarak doktora programına bir ilk adım olarak kabul edilmekle birlikte, belirli bir alanda derin araştırma gerektirmektedir ve lisans eğitiminin üst düzey uzantısı olarak kabul edilebilir.

Başvuru ve Ders Yükü

Başvuranların aşağıdaki alanlar ile ilgili bir lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir:

  • Mühendislik Fakültesi : Tüm alanlar
  • Fen Fakültesi : Bilgisayar bilimleri, matematik, fizik ve istatistik
  • Eğitim Fakültesi : Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar Mühendisliği ve Enformatik Bilimleri bölümlerinden lisans derecesi olmayan adayların, yüksek lisans programına hazırlanmak üzere, aşağıda verilen uyum programı derslerini almaları gerekmektedir. 

Bir Yüksek Lisans derecesi adayından, 27 kredilik ders alması, seçtiği araştırma alanında bir tez hazırlaması ve başarılı bir şekilde savunması beklenmektedir.

 


Uyum Programı

Güz Dönemi:
UBI 501 - Bilgisayar Bilimlerinin Kuramsal Temelleri
UBI 503 - Veri Yapıları ve Algoritmaları
UBI 505 - Bilgisayar Organizasyonu

Bahar Dönemi:
UBI 502 - Veritabanı Yönetim Sistemleri
UBI 504 - Programlama Dilleri
UBI 506 - İşletim Sistemleri

 


Eğitim Müfredatı

UBE Tezli Yüksek Lisans Eğitim Müfredatı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ