Çerez Örnek

Tezli Yüksek Lisans

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, bilgisayar bilimleri ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans derecesi eğitimi sunmaktadır. 

Programın Amaç ve Hedefleri

Yüksek Lisans programı, genel olarak doktora programına bir ilk adım olarak kabul edilmekle birlikte, belirli bir alanda derin araştırma gerektirmektedir ve lisans eğitiminin üst düzey uzantısı olarak kabul edilebilir.

Başvuru ve Ders Yükü

Başvuranların aşağıdaki alanlar ile ilgili bir lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir:

  • Mühendislik Fakültesi : Tüm alanlar
  • Fen Fakültesi : Bilgisayar bilimleri, matematik, fizik ve istatistik
  • Eğitim Fakültesi : Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi

Bir Yüksek Lisans derecesi adayından, 27 kredilik ders alması, seçtiği araştırma alanında bir tez hazırlaması ve başarılı bir şekilde savunması beklenmektedir.

 

Eğitim Müfredatı

UBE Tezli Yüksek Lisans Eğitim Müfredatı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ