Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Online Yeterlilik Sınavı

1. Her bir jüri üyesi sınavın ardından "Doktora Yeterlilik Sınavı KişiselTutanak(Online)" isimli dokümanı doldurur ve sınavın usulüne uygun yapıldığını kabul ve beyan ettiğini de bildirerek kurumsal e-mail hesabıaracılığıylaDanışmanÖğretimÜyesi' ne gönderir.

2. Danışman "Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Tutanağı (Online)" isimli dokümanı doldurur ve bu dokümana YazılıSınavailişkin belgeleri ve jüri üyelerinden gelen "Doktora Yeterlilik Sınavı Kişisel Tutanak(Online)" belgelerini ekler. Sınavınsorunsuz bir biçimde yapıldığını beyan eden bir yazı ile bahsi geçen belgeyi EDYS üzerinden Anabilim DalıBaşkanlığına gönderir.

3. Danışman sanal ortamda yapılan Doktora Yeterlilik Sınavınailişkin video kaydının bir kopyasını veya dijital materyali kendisinde saklamak koşulu ile Anabilim DalıBaşkanlığına elektronik olarak veya dijital materyali elden teslim eder (Sınavın video kaydını bir bulut hesaba yükleyip linkinin üst yazı ile gönderilmesi daha uygun olacaktır).

4. Anabilim Dalı Başkanı ilgili dokümanları ve video kaydını "Doktora Yeterlilik Komitesine" elektronik olarak iletir. Komite üyeleri; dokümanları ve kaydıinceledikten sonra, "Doktora Yeterlilik Komitesi Tutanağı (Online)" isimli dokümanıdoldurur ve diğer dokümanlar ile beraber Anabilim DalıBaşkanlığına EDYS üzerinden iletir.

5. Anabilim Dalı Başkanlığı video kaydı denetlenen ve uygun bir biçimde gerçekleştirildiği tespit edilen Yeterlilik Sınavına ilişkin, Doktora Yeterlilik Komitesi tarafından gönderilen belgeleri ekinde bulunduran ve Yeterlilik Sınavının usulüne uygun bir biçimde yapıldığına vurgu yapan üst yazısını Enstitümüze gönderir.

6. İlgili Yeterlilik Sınavına ilişkin dijital kaydın 2 yıl boyunca saklanmasıDanışmanÖğretim Üyesi ve Anabilim DalıBaşkanlığınınsorumluluğundadır.(Sınavınuygulanmasısırasındakayıtunutulmamalı ve sınav sonunda değerlendirme için