EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Fullbright burs programlanndan biri olan Doktora Sonrası Araştırma
Bursu, Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora sonası araştırma yapmak isteyen ve doklora
derecesini son 5 yıl icerisinde almış, genç akademisyenlere yönelik bir burstur. Bursumuzun
son başvuru tarihi 7 Ekim 2019'dur ve bursun başlayacağı akademik yıl 2020-2021 akademik
yılıdır. Burs progıamımıza başvurmayı düşünen akademisyenler burs ile ilgili ayrıntılı bilgi ve
başvuru formuna www.fulbright.org.tr adresinden ulaşabilirler.