EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Fen Bilimleri Kontenjan Duyurusu

2019-2020 eğitim öğretim yılıgüz yarıyılı öğrenci kontenjanları ve koşulları Üniversitemiz Senatosu'nun 14.05.2019 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanmış olup bu karara uygun olarak hazırlanan başvuru ilanı Fen Bilimleri Enstitüsü internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu karar uyarınca; öğrenci başvurularında daha önceki yıllarda yapılan mezuniyet durumu uygulamasının değişmesi nedeniyle, oluşabilecek muhtemel öğrenci mağduriyetlerinin giderilebilmesi için tahminen Ağustos ayı sonunda ek kontenjan başvuruları alınacaktır.

 

Fen Bilimleri Kontenjan Sayfası : https://fenbilimleri.ege.edu.tr/h-4995/2019-2020_egitim_yili_guz_yari_yili_kontenjan__basvuru_ve_aday_degerlendirme_bilgileri.html