Çerez Örnek
canlı destek

Tez Konusu Önerileri hakkında

Enstitümüze kayıtlı lisansüstü öğrencilerin tez konusu önerilerinin, 2023-2024 öğretim yılı bahar yarıyılının tez çalışma süresinden sayılabilmesi için, enstitümüze gönderilme süreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hatırlatılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Mağduriyetlerin önlenmesi için aşağıdaki hususların lisansüstü öğrencilerinize ve danışman öğretim üyelerine duyurulur.

 

 Yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin, tez konusu önerilerinde 2023-2024 öğretim yılı bahar yarıyılının tez için gerekli en az iki yarıyıllık çalışma süresinden sayılabilmesi için, tez konusu önerilerinin Enstitümüz internet sayfasındaki Tez Öneri Formuna göre hazırlanarak en geç 14 Mart 2024 tarihine kadar anabilim başkanlığı aracılığıyla enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

 Doktora programına kayıtlı öğrencilerin Yeterlik sınav tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (Yönetmeliğin ilgili hükümleri ekte yer almaktadır) vermeleri gereken tez konusu önerilerinde 2023-2024 öğretim yılı bahar yarıyılının tez çalışma süresinden sayılabilmesi için, tez konusu önerilerinin Enstitümüz internet sayfasındaki Tez Öneri Formuna göre hazırlanarak, en geç 14 Mart 2024 tarihine kadar Tez izleme komitesi önünde savunulması, komite kararı ve önerinin anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir. Anılan tarihe kadar yapılan tez önerisi savunmaları için, öğrencinin ilk tez izleme komite toplantısının Ocak- Haziran 2024 dönemine ilişkin olarak 01 Temmuz 2024 tarihine kadar (30 Haziran 2024 tarihinin hafta sonu tatili olması sebebi ile) yapılması gerekir. 14 Mart 2024 tarihinden sonra yapılan tez önerisi savunmalarında, 2023-2024 öğretim yılı bahar yarıyılı tez için gerekli en az üç yarıyıllık çalışma süresinden sayılmayacağından öğrencinin ilk tez izleme komite toplantısının TemmuzAralık 2024 Tez İzleme Döneminde yapılması gerekir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ