Çerez Örnek

Lisansüstü tez yazım dili hakkında

Yükseköğretim  kurumlarında  lisansüstü  eğitim  programlarında  hazırlanmakta  olan  tezlerin  öğretim diline  ilişkin  09.03.2022  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  alınan  karara  ilişkin yükseköğretim  kurumlarından  gelen  başvurular  01.11.2023  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu toplantısında  görüşülmüş  ve  2547  sayılı  Kanun'un  44/c  maddesi  ile  Lisansüstü  Eğitim-Öğretim Enstitülerinin  Teşkilat  ve  İşleyiş  Yönetmeliği'nin  4.,  7.  ve  5/d  maddeleri,  3843  sayılı  Kanun'un  14. maddesi  ile  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmeliğin  8.  maddesi  uyarınca;  09.03.2022  tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  kararının  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  dili  Türkçe  olan lisansüstü programlarda öğrencinin talebi danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, tezin ¼'ünden az olmamak üzere geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla, başka bir dilde de yazılabilmesi şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ