Çerez Örnek
canlı destek

Sınavlar hakkında

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.04.2023 tarihli ve 1245458 sayılı yazısı ekinde yer alan Senato Kararına istinaden alınan Yönetim Kurulumuzun 02.05.2023 gün ve 2023/22-16 Sayılı Kararında;

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sınavlarına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup;

a) 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu, Bütünleme, Mazeret Sınavları, Tek Ders ve Ek Sınavların uzaktan erişim aracılığı ile gerçekleştirilmesine,

b) Seminerlerin hibrit olarak gerçekleştirilmesine,

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 21-(1) ve Madde 21-(4)'de Tez Önerisi Savunması ve Tez İzleme Komite toplantılarının yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabileceğine,

- Yeterlik ve Tez Savunma Sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilmesine,

 

Tüm öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize duyurulur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ