canlı destek

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Öğretim Süreci

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim öğretim sürecinin yürütülmesine ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiştir.

İlgi yazı ekinde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.02.2023 tarihli ve 13696 sayılı yazısında "Yükseköğretim Kurumlarında 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevapları I-II'nin hazırlandığı ve Başkanlığın internet sayfasında da yayınlandığı" bildirilmiştir.

Anılan soru ve cevaplarda "Talep eden her üniversite öğrencisinin 2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt dondurabileceği, kayıtlı olduğu üniversitenin Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde dileyen öğrencinin kayıt dondurma başvurusunda bulunabileceği, mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerin üniversitelerince yeniden değerlendirileceği" hususları da yer almaktadır. 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 3. haftanın sonunun 17 Mart 2023 olduğu ve kayıt dondurma başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının anılan tarihe kadar Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 Anabilim Dalımız lisansüstü öğrencileri ile danışman öğretim üyelerine duyurulur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ