canlı destek

Fen Bilimleri Enstitüsü Duyurusu

Özellikle öncelikli alanlardaki çalışmaları teşvik ve tespit etmek amacıyla bu alanlardaki çalışmalarda özel sektörün desteğini , katkısını ve işbirliğini sağlamak, ayrıca üniversitemizin araştırma üniversitesi olma ve ulusal/uluslararası tanınırlık ve bilinirliğin arttırılması ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla lisansüstü eğitimde yürütülecek olan çalışmaların envanterini ortaya çıkarmak amacıyla aşağıda belirtilen formlarımız güncellenmiştir.

Dolayısıyla 2021-2022 eğitim yılı güz yarıyılı başlangıcı olan 11.10.2021 tarihinden itibaren Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilecek olan "Tez Öneri Formu", TİK Tutanağı" ve " Jüri Kişisel Raporları" nın Fen Bilimleri Enstitüsü internet sitesinde de örneği bulunan yeni şekli ile hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle, anılan tarihten sonra tez savunma sınavına girip başarılı olan öğrencinin mezuniyet evraklarına ek olarak "Tez Özet Bilgi Formu" nu da doldurup Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimizin bilgisine sunarız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ