Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Muafiyet Sınavı Hk.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilgi yazısı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvuracak adaylar için düzenlenecek yabancı dil muafiyet sınavının pandemi sürecinde Üniversitemiz Eğitim Komisyonunda sınavın güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla çevrimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda sınavın 19 Şubat 2021 tarihinde yapılmasına ilişkin başvuru işlemleri ve duyurusu ektedir. Sınav Sonuçları elden verilmeyecek olup; 60 ve üstü not alıp başarılı olan adayların sınav sonuçları 22 Şubat 2021 tarihinde resmi yazı ile enstitülere gönderilecektir.