Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Online Seminer ve Tez Savunması

Online Seminer

1. Danışman "Seminer Değerlendirme Formu (Online)" ve "Katılımcı Listesi (Online)" isimli formları doldurur ve etkinliğin sorunsuz bir biçimde yapıldığını beyan eden bir yazı ile EDYS üzerinden Anabilim DalıBaşkanlığına gönderir.

2. Danışman sanal ortamda yapılan etkinliğe ilişkin video kaydını veya bu kaydı içeren dijital materyali, bir kopyasını kendinde saklamak şartıyla, Anabilim DalıBaşkanlığına teslim eder (Video kaydını bir bulut hesaba yükleyip linkinin üst yazı ile gönderilmesi daha uygun olacaktır).

3. Anabilim Dalı Başkanlığı video kaydı denetlenen ve usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildiği tespit edilen Seminer etkinliğine ilişkin "Seminer Değerlendirme Formu (Online)" ve "Katılımcı Listesi (Online)" belgelerini ekinde bulunduran Seminer Etkinliğinin uygun bir biçimde yapıldığına vurgu yapan Anabilim DalıBaşkanlığı üst yazısını Enstitümüze gönderir.

4. İlgili Seminer etkinliğine ilişkin dijital kaydın 2 yıl boyunca saklanmasıDanışmanÖğretim Üyesi ve Anabilim DalıBaşkanlığınınsorumluluğundadır.

 

Online Tez Savunması

1. Her bir jüri üyesi sınavınardından "Tez Savunma SınavıKişisel Tutanak (Online)" isimli dokümanı doldurur, sınavdan önce doldurduğu"Kişisel Rapor (Online)" isimli dokümanı da ekler, sınavın usulüne uygun yapıldığını