EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi hakkında

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 10-(1)'de yer alan "...Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projes! dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır." hükmü kapsamında öğrencinin dönem projesi konusunun en geç 17 Ekim 2OL8 Çarşamba tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan "Tezsiz Yüksek Lisans Projesi öneri Formu" ve Anabilim dalı kurulu kararı ile enstitümüze gönderilerek onaylanması gerekmektedir. 17 Ekim 2018 tarihinden sonra gönderilen dönem projesi öneri|erinde o yarıyıl, dönem projesi için gerekli en az bir yarıyıllık çalışma süresinden sayılmaz.