Çerez Örnek
canlı destek

Lisansüstü Eğitim/Tez Yazım Dili hakkında

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilgi (a) ve (b) yazısı ekinde yer alan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı'nın ilgili yazılarında bildirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.03.2022 ve 01.11.2023 tarihli kararlarının, ilgi (c) yazı ekinde yer alan Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı'nın 17.11.2023 tarih ve 77136 sayılı yazısı ile iptal edildiği bildirilmiş olup, anılan yazı ve iptal edilen ilgili kararlar aşağıda gönderilmiştir.

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin öğretim dili konusu 09.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesi ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. , 7. ve 5/d maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 14.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca; yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla, İngilizce de yazılabilmesi uygun görülmüştür.

Yükseköğretim  kurumlarında  lisansüstü  eğitim  programlarında  hazırlanmakta  olan  tezlerin  öğretim diline  ilişkin  09.03.2022  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  alınan  karara  ilişkin yükseköğretim  kurumlarından  gelen  başvurular  01.11.2023  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu toplantısında  görüşülmüş  ve  2547  sayılı  Kanun'un  44/c  maddesi  ile  Lisansüstü  Eğitim-Öğretim Enstitülerinin  Teşkilat  ve  İşleyiş  Yönetmeliği'nin  4.,  7.  ve  5/d  maddeleri,  3843  sayılı  Kanun'un  14. maddesi  ile  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmeliğin  8.  maddesi  uyarınca;  09.03.2022  tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  kararının  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  dili  Türkçe  olan lisansüstü programlarda öğrencinin talebi danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, tezin ¼'ünden az olmamak üzere geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla, başka bir dilde de yazılabilmesi şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ