Çerez Örnek

2022-23 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme- Ders Seçme İşlemleri hakkında

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ilgi yazısı ile Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirileceği bildirilmiş olup kayıt yenileme ve ekle-sil tarihleri ile ilgili işlemlerine ilişkin bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında (https://oidb.ege.edu.tr/h-16135/2022- 2023_egitimogretim_yili_guz_yariyili_kayit_yenileme__ekle-sil_islemleri.html) ve Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında (https://fenbilimleri.ege.edu.tr/h-16280/2022-2023_egitimogretim_yili_guz_yariyili_kayit_yenileme__ekle-sil_islemleri.html) duyurulmaktadır.

Kayıt yenileme işlemlerinde öğrencilerin almaları gereken derslerin Ege Bilgi Yönetim Sisteminde Açılan Dersler menüsünden en güncel kodlu olan dersin seçilerek eklenmesi ve sunulması, girilen bilgilerin kontrollerinin yapılarak, hataların ve eksikliklerin kayıt yenileme tarihlerinden önce giderilmesi gerekmektedir. Danışman öğretim elemanlarımızın, öğrencilerin ders kayıt işlemlerini belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde tamamlamaları önem arz etmekte olup, kayıt yenileme için belirlenen tarihler sonunda dersi veren öğretim elemanları tarafından sınıf listelerinin çekilerek, derse kayıtlı olmayan öğrencilere en geç ekle-sil haftasına kadar ders kaydını gerçekleştirebilecekleri yönünde bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kayıt yenileme ve ekle/sil işlemleri ile detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ