Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

SciVal Eğitimi (Çevrimiçi)

Scopus tarama portalı tarafından geliştirilen ve akademik performans istatistiği oluşturmaya yarayan SciVal veritabanı, 2020 yılı Eylül Ayı itibariyle Ege Üniversitesi öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Üç farklı modülde (Overview, Benchmarking ve Collaboration) akademik performans tarama imkanı veren SciVal; araştırmacı, kurum (üniversite/özel sektör), ülke, bölge ve küresel bazda akademik yayın ve atıf performanslarını yazılı ve görsel istatistik bilgiler halinde kullanıcılarına sunmaktadır. Bunun yanında SciVal, araştırmacıları, uygun tarama parametreleriyle yapılan analizlerle konu başlığı ve kurum bazlı potansiyel Üniversite/Üniversite ve Üniversite/Sanayi İşbirliği olasılıkları için de bilgilendirmektedir.

Özellikle ikili işbirliklerinin oluşturulması ve Üniversitemizin uluslararası arenada tanınırlığının daha da geliştirilmesi açısından çok faydalı olacak SciVal veritabanı modülleri için, Ön Kullanım Modül Eğitimi asenkron şekilde oluşturularak, EÜ EBİLTEM-TTO, AROM ve UZEM işbirliğiyle öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimize sunulacaktır.

Ege Üniversitesi öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerinin erişimine açılacak ücretsiz yapılacak asenkron eğitimimize son başvuru tarihi 10 Ocak 2021 olup katılmak isteyenlerin https://tr.surveymonkey.com/r/SciValegitimi linki üzerinden kayıt olması gerekmektedir.