Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Seminer Vermeyen Öğrencilerin Dikkatine

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği,İkinci Bölüm-Tezli Yüksek Lisans Programı, Madde 6-(3)'de yer alan "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir" hükmü kapsamında, dört yarıyıl sonunda kredili derslerini (zorunlu dersleri dahil) tamamlayan ancak seminer vermeyen, 2018-2019 öğretimyılı bahar yarıyılında kayıt yenileme yapan tezli yüksek lisans öğrencileri, ilgili yarıyıl sonu olan 20.09.2019 tarihine kadar seminer vererek başarılı olmaları halinde öğrenimlerine devam edebileceklerdir