EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Kesin Kayıt Duyurusu

Üniversitemiz Eğitim Komisyonunun 04.04.2019 tarihli toplantısında alınan 2 sayılı"Üniversitemize Lisansüstü eğitim yapmak üzere başvuracak öğrencilerin başvurularının erken tarihe alınmasına, kayıtlarının yapılmasında mezuniyet şartını yerine getirenlerin kayıtlarının erken tarihte yapılmasına, yerine getiremeyen öğrencilere ise şartlı kayıt yapılmasına; kayıt tarihlerinin asil kayıtlanacak adaylar için 9-10-11 Temmuz 2019, yedekten kayıtlanacak adaylar için 09-10 Eylül 2019 olmasına karar verilmiştir." kararında belirtildiği üzere; 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde asil kayıt hakkı kazanan adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 9-10-11 Temmuz 2019 tarihinde kesin kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezuniyet şartını yerine getiremeyen adayların anılan tarihlerde kayıtları "şartlı kayıt" olarak yapılacak, eksik belgesini getirmesini müteakip kayıtları " kesin kayıt" olarak düzeltilecektir.