EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Tüm Öğrencilerin Dikkatine - Tez Konusu Önerileri

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınıza kayıtlı lisansüstü öğrencilerin tez konusu önerilerinin, 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılının tez çalışma süresinden sayılması için, enstitümüze gönderilme süreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hatırlatılmasının yararlı olacağı düşünülmekte olup, mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli duyurunun lisansüstü öğrencilerinize ve danışman öğretim üyelerinize yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Bahri BAŞARAN

Müdür

-Yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin tez konusu önerilerinin en geç 20 Mart 2019 tarihine kadar Enstitümüz internet sayfasında yer alan "Tez Öneri Formu" ve anabilim dalı kurulu kararı ile enstitümüze gönderilerek onaylanması gerekmektedir. 20 Mart 2019 tarihinden sonra gönderilen tez konusu önerilerinde 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı tez için gerekli en az iki yarıyıllık çalışma süresinden sayılmaz.

-Doktora programına kayıtlı öğrencilerin tez konusu önerilerinin en geç 20 Mart 2019 tarihine kadar Enstitü internet sayfasındaki Tez Öneri Formuna göre hazırlanarak, Tez izleme komitesi önünde savunulması, komitenin kararının anabilim dalı aracılığı ile enstitümüze gönderilmesi ve enstitü yönetim kurulunca onaylanması gerekmektedir. Bu süre içinde onaylanan tez önerileri için öğrencinin ilk tez izleme komite toplantısının Ocak-Haziran 2019 dönemine ilişkin olarak 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılması gerekir. 20 Mart 2019 tarihinden sonra gönderilen tez konusu önerilerinde 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı tez için gerekli en az üç yarıyıllık çalışma süresinden sayılmayacağından öğrencinin ilk tez izleme komite toplantısının Temmuz-Aralık 2019 Tez İzleme Döneminde yapılması gerekir.