EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Tüm Öğrencilerin Dikkatine - Dönem Projeleri

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin dönem projesi konusu önerilerinin, 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılının dönem projesi çalışma süresinden sayılması için, enstitümüze gönderilme süreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hatırlatılmasının yararlı olacağı düşünülmekte olup, mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli duyurunun tezsiz yüksek lisans öğrencilerinize ve danışman öğretim üyelerinize yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Bahri BAŞARAN

Müdür

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 10-(1)'de yer alan"…Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır." hükmü kapsamında öğrencinin dönem projesi konusu önerilerinin en geç 20 Mart 2019 tarihine kadar Enstitümüz web sayfasında yer alan "Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Öneri Formu" ve Anabilim dalı kurulu kararı ile enstitümüze gönderilerek onaylanması gerekmektedir. 20Mart 2019 tarihinden sonra gönderilen dönem projesi önerilerinde 2018- 2019 öğretim yılı bahar yarıyılı, dönem projesi için gerekli en az bir yarıyıllık çalışma süresinden sayılmaz