EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Oryantasyon Programı

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

14. ORYANTASYON PROGRAMI

Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri ve proje sonuçlarını gerek akademik gerekse girişimcilik alanlarında en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu hedef çerçevesinde EÜ EBİLTEMTTO, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, EÜ Mühendislik Fakültesi işbirliği ile lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sürecini ve bundan sonraki araştırma hayatını kolaylaştıracak ve destekleyecek bir ‘Lisansüstü Oryantasyon Programı’ düzenlenecektir. 

14. Oryantasyon Programı 20-22 Şubat 2019 tarihlerinde, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu’ nda gerçekleştirilecek olup, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı tüm Anabilim Dallarına (Fen Bilimleri, Ziraat Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Su Ürünleri, Disiplinlerarası Anabilim Dalları) kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Bu uygulama, Lisansüstü Programlarına 2018-2019 eğitimöğretim yılı bahar döneminde kaydolmuş öğrenciler (Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğrencileri için zorunludur) ile halen kayıtlı ve eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler için gerçekleştirilecektir. Oryantasyon programı aşağıdaki konu başlıkları altında verilecektir;

 

1. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler
2. EÜ Kütüphane Web Sayfasının Kullanımı
3. Tehlikeli Atık Yönetimi
4. Laboratuvar Güvenliği Kuralları (Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Güvenlik)
5. Uygulamalı Literatür Tarama
6. Araştırma Teknikleri
7. Makale Yazma Tekniği
8. Sanayi Destekli Projeler ve TGB
9. Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme
10. Patent Bilgisi, Süreçleri, Patent Veri Tabanlarında Araştırma
11. İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik ve Şirket Kurma
12. Akademik Sunum Teknikleri
13. Proje Hazırlama Yöntemi, Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar
14. Özgeçmiş, Başvuru ve Motivasyon Mektubu Hazırlama
15. Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurtdışı Eğitim Olanakları

Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Programı’na katılan öğrencilere sertifika verilecektir. Sertifikaya hak kazanmak için 3 günlük programın tamamına devam şarttır. Programa katılacak öğrenciler, bu 3 gün boyunca devam zorunluluğu olan lisansüstü derslerden izinli sayılacaklardır.

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/Loopege14 adresinden on-line yapılacaktır.

Program hakkındaki tüm duyurulara, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasındaki LOOPEGE sekmesinden ve Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü facebook sayfasından (https://www.facebook.com/fenbilimleri.ege.edu.tr) ulaşabilirsiniz.