EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Doktora Tezi Teklifi hakkında

Üniversitemiz Lisansüstü Eğltlm ve Öğretim Yönetmeliği Madde 18- (3)'de yer alan "Danışman, öğrencisi iIe birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini ikinci yarıyılın sonunda ilgili enstitüye tekllf eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur." hükmü kapsamında anabilim dalınızda kayıtlı, tez konusu enstitü yönetim kurulunca henüz onaylanmamış doktora öğrencilerinden;
 
- Eğitim sürelerinin 1. ya da 2. yarıyılında olan öğrencilerin öğrenimlerinin ikinci yarıyılı sonuna kadar,
- Eğitim sürelerinin 3. ve üzeri yarıyıIında olan öğrencilerin 28 Kasım 2018 tarihine kadar
 
tez başlığı önerilerinin enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.