EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Seminerleri

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İkinci Bölüm-Tezli Yüksek Lisans Programı, Madde 6-(3)'de yer alan "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir" hükmü kapsamında anabilim dalınızda kayıtlı, dört yarıyıl sonunda kredili derslerini (zorunlu dersleri dahil) tamamlayan ancak seminer vermeyen, 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt yenileme yapan tezli yüksek lisans öğrencileri, ilgili yarıyıl sonu olan 21.09.2018 tarihide kadar seminer vererek başarılı olmaları halinde öğrenimlerine devam edebileceklerdir. Aksi takdirde Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında işlem yapılması gerekli olacaktır.