EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Lisansüstü Oryantasyon Programı - (26-28 Eylül)

Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri ve proje sonuçlarını gerek akademik gerekse girişimcilik alanlarında en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu hedef çerçevesinde EÜ EBİLTEM TTO, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, EÜ Mühendislik Fakültesi işbirliği ile lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sürecini ve bundan sonraki araştırma hayatını kolaylaştıracak ve destekleyecek bir ‘Lisansüstü Oryantasyon Programı' düzenlenecektir. Onüçüncü Oryantasyon Programı 26 - 28 Eylül 2018 tarihlerinde, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Konferans Salonu' nda gerçekleştirilecek olup, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı tüm Anabilim Dallarına (Fen Bilimleri, Ziraat Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Su Ürünleri, Disiplinlerarası Anabilim Dalları) kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Bu uygulama, Lisansüstü Programlarına 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde kaydolmuş öğrenciler (Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğrencileri için zorunludur) ile halen kayıtlı ve eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler için gerçekleştirilecektir.

Oryantasyon programı aşağıdaki konu başlıkları altında verilecektir;

1. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler
2. EÜ Kütüphane Web Sayfasının Kullanımı
3. Tehlikeli Atık Yönetimi
4. Laboratuvar Güvenliği Kuralları (Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Güvenlik)
5. Uygulamalı Literatür Tarama
6. Araştırma Teknikleri
7. Makale Yazma Tekniği
8. Uluslararası Araştırma İşbirlikleri Kurulması
9. Sanayi Destekli Projeler ve TGB
10. Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme
11. Patent Bilgisi, Süreçleri, Patent Veri Tabanlarında Araştırma
12. İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik ve Şirket Kurma
13. Akademik Sunum Teknikleri
14. Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar
15. Proje Hazırlama Yöntemi
16. Özgeçmiş, Başvuru ve Motivasyon Mektubu Hazırlama
17. Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurtdışı Eğitim Olanakları Lisansüstü Oryantasyon Programı'nın teorik dersleri kayıt yaptıran tüm öğrencilere açık olacak, ‘Patent Veri Tabanlarında Araştırma' başlıklı uygulama kısmına ise, öncelikle sisteme kayıt olan ve teorik kısma tam katılım sağlayan ilk 80 öğrenci alınacaktır. Geriye kalan öğrenciler için de belirlenecek en kısa sürede programın uygulamalı kısmı gerçekleştirilecektir. Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Programı'na katılan öğrencilere sertifika verilecektir.

Sertifikaya hak kazanmak için 3 günlük programın tamamına devam şarttır. Programa katılacak öğrenciler, bu 3 gün boyunca devam zorunluluğu olan lisansüstü derslerden izinli sayılacaklardır.