EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Blokzinciri, Siber Güvenlik ve Fırsatlar

Konu: Blokzinciri, Siber Güvenlik ve Fırsatlar 
Konuşmacı: Dr. Enis Karaarslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tarih: 28 Haziran 10:00
Yer: Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Özet:
Blokzincirinin temel kavramlarının anlatılacağı konuşmada; blokzinciri tabanlı siber güvenlik çözümlerinin neler olabileceğine değinilecektir. Siber savunma, merkezi olmayan (decentralized) internet ve siber güvenlik modeli ele alınacaktır. MSKÜ Blokzinciri Araştırma Grubu'nda yürütülen çalışmalara ve ortak çalışma fırsatlarına değinilecektir.