canlı destek

2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı

Dış İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, 2020 Sözleşme Yılına ait Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilmiş olan 3.200,00 € Eğitim Alma Hareketliliği (yaklaşık 3 personel için) hibesine hak kazanmak için 30 Ocak 2023 – 13 Şubat 2023 arasında tüm birimlerden başvurular alınacaktır. Başvuru için tüm birimlere (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Daire Başkanlıkları/Merkezi Birimler/Koordinatörlükler/Hukuk Müşavirliği vb…) 1'er (birer) kişilik kontenjan ayrılmış olup en yüksek puan alan yaklaşık toplam 9 personelin hareketlilikten faydalanmak üzere planlanmaktadır.

Birimlerden yapılacak başvuru sayısının belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, asil personel dışındaki personeller başarı puan sıralamasına göre yedek personel olarak ilan edilecektir. Feragat bölümünde açıklanan sürelerde hakkından vazgeçen personellerin yerine yedek sıralı listeden üst sırada olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak yararlandırılacaklardır. Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak hareketlilikten yararlanan personellerden puan sıralamasına göre üst sırada olanlar, bütçede yeterli miktarda hibe kalması halinde değerlendirilmeye alınacaktır.

Başvurular 30 Ocak 2023 (08.00) - 13 Şubat 2023 (17.00) tarihleri arasında "Kariyer Kapısı (erasmusbasvuru.ua.gov.tr)" üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru kriterleri, başvuru belgeleri ve diğer ilgili konularda ayrıntılı bilgiye üniversitemiz www.ege.edu.tr sayfasının "Duyurular ve Etkinlikler" başlığındaki duyurudan veya https://international.ege.edu.tr/ sayfasının "Güncel" başlığındaki duyurudan erişilebilecektir.

İdari ve akademik personelimize duyurulur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ