Çerez Örnek

Ege Üniversitesi UBE, ‘Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu’nun kurucu 8 üyesinden birisi oldu

Ege Üniversitesi UBE, ‘Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu’nun kurucu 8 üyesinden birisi oldu

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Ege Üniversitesi ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu İmza Törenine katıldık.

Başta Rektörümüz Prof.Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Mehmet Ersan, UluslararasıBilgisayar Enstitüsü Müdürümüz Prof.Dr. Murat Osman Ünalır, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdür Yardımcılarımız Doç.Dr. Geylani Kardaş ve Doç.Dr. Murat Kurt, Ege Üniversitesi Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Doç.Dr. Haydar Yalçın ile Ege Üniversitemizi temsilen imza töreninde hazır bulunduk.Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu ile Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü olarak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi adaylarından birisi olma yolunda ilk adımı atmış olduk.

Bu vesile ile, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın 2021-2024 yılları arasındaki en önemli vizyonlarından birisi olan dijitalleşme konusunda önemli bir aşamayı geçmiş bulunmaktayız. Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu Türkiye’de yapay zeka, veri bilimi, robotik ve bunlarla yakın ilişkili teknoloji alanlarında araştırma, geliştirme, uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve Ar-Ge altyapılarını bir araya getirerek; ekonomik, teknolojik ve toplumsal değer oluşturmak adına disiplinler arası projelerin milli kaynak ve imkanlar ile hayata geçmesini hızlandıracak iş birliği platformudur. Yakın zamanda imzalanıp katılım sağlanacak Dijital Avrupa Programı’nın da aynı doğrultuda dijital teknolojiler alanında ülkemizdeki nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine önemli katkıları olacağı öngörülmektedir.

İş birliği süreci, Mayıs 2022'de, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından üniversite altyapılarının incelenmesi sonucu belirlenen 67 üniversiteye değerlendirme kriterlerine yönelik bilgi paylaşımı isteğinin gönderilmesiyle başlatılmıştır. Genel değerlendirme kriterleri olarak, UAM niteliği taşınması, akademik yayın ve proje performansları, özel sektör ve kamu kurumları ile iş birliği yaklaşımları, altyapı ve akademik bilgi birikimi yeterlilikleri, araştırma ve çalışma alanları, AB ÇP7 ve H2020 projeleri, vb. dikkate alınmıştır.

Temmuz 2022'de, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uzmanları, ön eleme sonrası değerlendirmeye alınan üniversitelerin altyapılarına ziyaretler kapsamında, Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nü yerinde ziyaret ederek teknik incelemelerde ve görüşmelerde bulunmuştur. Aralık 2022'de, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uzmanlarınca yapılan değerlendirme sonucunda 41 üniversitenin 115 birimi arasından en yüksek puanı alan ilk 8 birim arasında Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü de yer almıştır.

Bu gelişmeler ışığında, 20 Aralık 2022’de, seçilen üniversiteler ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Dijital İnovasyon İş Birliği Protokolleri imzalanmıştır.

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi adayı 8 üniversite ve birimleri şunlardır:

 

Ege Üniversitesi - UBE

Erciyes Üniversitesi - Yapay Zeka ve Büyük Veri UAM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - CISAR UAM

İstanbul Teknik Üniversitesi - UHeM

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - AFSUAM

Koç Üniversitesi - KUİS YZ

ODTÜ - ROMER

Sabancı Üniversitesi - VERİM

 

Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

 

#DİİBPlatformu #DijitalİnovasyonİşBirliğiPlatformu

@dijital

@profdrnecdetbudak

@ersan_mehmet

@universiteege

@ege_ube

@muratosmanunalir

@muratkurtube

@drhaydaryalcin

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ilgili haber linki:

https://cbddo.gov.tr/haberler/6553/dijital-inovasyon-is-birligi-platformu-diib-protokolu-imzalandi

Ege Ajans haber linki:

https://www.euegeajans.com/index.php/2022/12/21/ege-universitesi-dijital-inovasyon-is-birligiplatformunun-kurucu-8-uyesinden-birisi-oldu/

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ