canlı destek

Sosyal Sorumluluk Projesi hak

Üniversitemiz Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğünün oluru ile yürütülmekte olan 22SSP0040005 kodlu "Kampüste Minik Dostlarımızlayız" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında kampüs içerisinde ve kampüs dışında yaşayan minik dostlarımızın hasta veya yaralı olması durumunda kurum personeli ve öğrencilerin neler yapabilecekleri, tedavilerini karşılayan klinikler gibi konularda farkındalığı artırma amacıyla geliştirilen www.patimapp.com web sitesinin ve web sayfası hakkında görüşlerinin alınması amacıyla geliştirilen anketin katılımının https://www.kisa.link/Q4h8 adresi üzerinden gerçekleştirilebileceği ilgilenen öğrencilerimize ve çalışanlarımıza duyurulur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ