canlı destek

Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Senatosu temsilcisi seçimi hakkında

--Öğrenci Senatosunda Enstitümüzü temsil edecek; eğitiminin en az 2 yarıyılını tamamlayan aşağıdaki başvuru şartlarını sağlayan (1) Yüksek Lisans ve (1) Doktora öğrenci seçimi yapılacaktır. Aday olmak isteyen öğrencilerin başvuru belgeleri ile birlikte 24-25 Kasım 2021 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

 1) Enstitümüzde  en az ikinci yarıyılında kayıtlı öğrenci olmak.

2) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına dair belge,

3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge,

4) Disiplin cezası almamış olduğuna dair belge,

5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış ve kayıt yenilemiş olmak.

6) Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmadığına dair yazılı beyanı

Yüksek lisans ve doktora programlarından başvuru yapacaklar ilgili Enstitü Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

 

Başvuru Belgeleri

1) E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu “Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına ilişkin belge”

2) E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu “Adli sicil kaydı belgesi”

3) Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname için tıklayınız.)

4) Öğrenci Belgesi

5) Disiplin durumuna ilişkin belge Başvurusu onaylanan tüm yabancı uyruklu adaylar ile not ortalaması ve çift anadal üzerinden başvuru yapan öğrencilerden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen adayların istenilen belgeleri 26 Kasım 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Kariyer, doğa-spor, sahne-sanat, sosyal sorumluluk-düşünce, mesleki topluluk gruplarının her birinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının yönetim kurulu başkanları arasından seçilecek temsilcilerin başvuru belgelerini Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerin başvuru belgelerini Üniversitemiz Engelsiz Ege Koordinatörlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans ve doktora programlarından başvuru yapacakların başvuru belgelerini ilgili Enstitü Müdürlüklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 • Aday Başvuru ve Seçim Takvimi Not Ortalaması ve Çift Anadal Öğrencisi Adaylık Başvuruları: 24-25 Kasım 2021
 • Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021
 • Teslim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Hizmetleri
 • Sonuçların İlanı: 1 Aralık 2021/oidb.ege.edu.tr sayfasından

 

 • Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylık Başvuruları: 24-25 Kasım 2021
 • Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021
 • Teslim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi
 • Adayların İlanı: 29 Kasım 2021
 • Seçim Günü: 30 Kasım 2021 Seçim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.
 • Sonuçların İlanı: 1 Aralık 2021/oidb.ege.edu.tr sayfasından

 

 • Kariyer, doğa-spor, sahne-sanat, sosyal sorumluluk-düşünce, mesleki topluluk gruplarının her birinde faaliyet gösteren Öğrenci Topluluklarının Başvuruları: 24-25 Kasım 2021
 • Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021 Teslim Yeri: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Adayların İlanı: 29 Kasım 2021 Seçim Günü: 30 Kasım 2021
 • Sonuçların İlanı: 1 Aralık 2021/sksdb.ege.edu.tr sayfasından

 

 • Engelli Öğrencilerin Başvuruları : 24-25 Kasım 2021
 • Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021
 • Teslim Yeri: Engelsiz Ege Koordinatörlüğü
 • Adayların İlanı: 29 Kasım 2021 Seçim Günü: 30 Kasım 2021
 • Sonuçların İlanı: 1 Aralık 2021/engelsizege.ege.edu.tr sayfasından

 

 • Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından Yapılacak Başvurular: 24-25 Kasım 2021
 • Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021
 • Teslim Yeri: İlgili Enstitü Müdürlükleri
 • Adayların İlanı: 29 Kasım 2021 Seçim Günü: 30 Kasım 2021
 • Sonuçların İlanı: 1 Aralık 2021/İlgili Enstitü Müdürlüğü internet sayfasından

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ