Jump to Navigation

Araştırma

Veri Ambarı ve OLAP Teknolojilerinin Özellikleri ve Uygulama Alanları

Bu projede veri ambarı kavramının ve bileşenlerinin, OLAP veritabanı kavramı ve bileşenlerinin, ilişkisel veritabanları ile arasındaki farklılıkların ortaya konması hedeflenmektedir
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan Veri Ambarları zamanla bilgiye daha hızlı erişmek ve çok boyutlu veriler üzerinde değişik analizler yapabilmeyi gerektirmiştir.

Sql Veritabanı Kullanan Web Sunucularına Düzenlenen Saldırılar ve Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması

Bu projede SQL veritabanını kullanan web sunucularına düzenlenen saldırılar ve alınabilecek önlemlerin uygulamalı olarak anlatılması hedeflenmektedir.
Saldırılar klasik yöntemler kullanılarak yapılabildiği gibi web uygulamalarına yönelik olarak da düzenlenebilir. Özellikle sistem yöneticileri web sunucularına yamaları yükleyerek veya en güncel anti virüs uygulamalarını yükleyerek güvenlik sorununu çözdüklerini düşünürler. Ancak saldırganlar, web uygulamalarının açıklarından istifade etmektedirler.

Grafik Uygulamalarında Gerçek Zamanlı Gölge Sistemlerinin Karşılaşltırılması

Sanal gerçeklik uygulamalarında gerçekliğin sağlanabilmesinde gölgelerin rolü önemlidir. Fakat günümüz donanımında gerçekçi gölgelerin hesaplanması zordur. Gölgelendirme sistemlerinin farklarını inceleyip, ihtiyaçlara en uygunu seçmek önemlidir. Bu tezde, sert gölgeler oluşturan güncel gölgelendirme yöntemleri performansları, hafıza kullanımları ve kalitelerine göre karşılaştırılmıştır. Bu tezin amacı, grafik uygulama geliştiricilerine gölgelendirme algoritmaları hakkında yeterli bilgi verip, ihtiyaçlarına en uygun olanını seçmelerini sağlamaktır.

Grafik Donanımı Aracılığıyla Görüntü Eşlemenin Hızlandırılması

Günümüzde, bilgisayar ve türevi sistemler yaygınlaşıp bir çok bilim ve endüstri alanında kullanılmaya başlanmııştır. Son kullanıcıların, sıklıkla ihtiyaç duydukları görsel iletişim alanında talep arttıkça görüntü işleme algoritmaları çeşitlenmiş ve geliştirilmiştir. Günümüzde görüntü işlemleriyle alakalı sorunları, şimdiye kadar geliştirilmiş algoritmalar büyük ölçüde cevaplamaktadır, artık talepler hali hazırdaki uygulama ve algoritmaların iyileştirilmesi ve hızlandırılması yönündedir.

3-Boyutlu Asimetrik Video Kodlamaları İçin Kalite Metriklerinin İncelenmesi

3-boyutlu sistemler için asimetrik kodlama yoluyla kullanılan ve 3-boyutlu videonun algılanan kalitesiyle (öznel kalite degerlendirmesi) her zaman örtüsmeyen geleneksel PSNR metrigi, uzamsal aktivite için önemli olan bloklanma, bulanıklık, VQM, SSIM gibi nesnel kalite ölçülerini ayırt edemediginden, tek basına yetersizdir. Bu çalısmada, PSNR da dahil olmak üzere, var olan nesnel kalite ölçülerinin, dıslama (suppression) teorisine dayandırılarak, sag ve sol bakısların esit olmayan bit hızlarına çekilmesi durumunda, öznel kalite degerlendirmeleriyle korelasyonlarına bakılmıstır.

Subscribe to RSS - Araştırma


by Dr. Radut