Jump to Navigation

Web

Öğrencilerin Mobil Telefonlar Aracılığıyla Okul Ders Kayıtlarını Yapmalarını Sağlayacak Bir Uygulamanın Geliştirilmesi

Bu projede öğrencilerin mobil telefonlarını kullanarak dönemlik veya yıllık okul ders kayıtlarını yapmalarını sağlayacak bir uygulamanın geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Mobil telefonla yapılacak kayıt işlemleri sayesinde, öğrencilerin kendi okullarının öğrenci işleri birimleriyle bire bir görüşmeleri kısıtı ortadan kaldırılmaktadır. Böylece, okulun bulunduğu şehir sınırları içinde olmayan öğrencilere büyük rahatlık getirilmektedir.

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Ders İçerik Yönetimi Web Sayfasının Yeniden Düzenlenmesi

Bir kurum için internet sayfası, sadece bir tanınabilirlik aracı değil, kurum ile ilişkisi olabilecek her kişinin bilgi alışverişini sağlayacak bir ortamdır. Enstitümüz İnternet sayfası pek çok modülü bir arada bulunduran ve hem öğrenciler, hem akademik personel tarafından sık kullanılan bir araçtır. Bu projenin amacı, ders içeriklerinin merkezi bir ortamdan düzenlenerek daha esnek yapıda kullanılabilecek bir hale getirmektir. Bu projede dinamik İnternet uygulamaları geliştirilerek veritabanı destekli ders programı, öğretim görevlisi sayfaları oluşturmak amaçlanmıştır.

Depo Yönetim Programı ve Muhasebe Programlarıyla Entegre Edilmesi

Bu çalışmada depo yönetim sistemleri genel hatlarıyla incelenmiş, bu incelemeler sonucunda depo yönetiminin temel iş süreçlerinin verimliliğini arttırmayı amaçlayarak bir depo yönetim yazılımı oluşturulmuştur.

Uzaktan eğitim (E-Öğrenme veya E-Learning) sistemi ile eğitimin akıcı ve düzenli bir şekilde verilmesi

Elektronik öğrenme, çeşitli iletişim araçlarını kullanarak zaman ve mekândan bağımsız olarak bireylerin eğitim almasını sağlar. Günümüzde gelişen ve değişim gösteren teknolojik yapılanmalar sayesinde elektronik ortamda bilgi erişimi daha kolay hale gelmiştir. Bu sayede yaşadıkları yerde eğitim olanakları kısıtlı olanların ya da eğitim kurumlarına ulaşma engeli olan insanlara istedikleri eğitimi almalarına olanak sağlamaktadır.

Subscribe to RSS - Web


by Dr. Radut