Jump to Navigation

Tezsiz

Elektronik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Kayıt ve Kontrol Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın fabrika ve işyerleri işçilerinin sağlık ve güvenliklerini korumak amacı ile çıkarttığı yönetmelik sonucu, iş verenlerin, iş yerlerindeki çalışanlarının sağlık personelleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından kontrollerini yaptırmaları zorunlu hale gelmiştir. İşyerlerindeki denetimin düzenli ve sağlıklı olabilmesi ve her ihtiyacın tek elden karşılanabilmesi için Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ortaya çıkmıştır.

Bilgisayar Öğrenmesi İle İlgili Literatür Araştırması

Makine Öğrenmesi, eldeki verileri en iyi temsil eden modeli ve parametreleri bulmak amacıyla gerçekleştirilen algoritmaları içerir. Bilgi Teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde artık çok büyük miktarda veriyi kaydedebilmekteyiz. Farklı uygulamaların analizlerden farklı beklentileri olmaktadır. Makine öğrenmesi metotlarını bu beklentilere göre sınıflandırmak mümkündür.
1. Sınıflandırma
2. Kümeleme
3. Eğri Uydurma
4. Özellik Seçimi/Çıkarımı
5. İlişki Belirleme

Tezsiz Proje Önerilerim

Önerilerimi buradan yayınlayacağım.
Öğrencilerimiz kendi önerilerini e-posta ile iletebilirler.

Veri Ambarı ve OLAP Teknolojilerinin Özellikleri ve Uygulama Alanları

Bu projede veri ambarı kavramının ve bileşenlerinin, OLAP veritabanı kavramı ve bileşenlerinin, ilişkisel veritabanları ile arasındaki farklılıkların ortaya konması hedeflenmektedir
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan Veri Ambarları zamanla bilgiye daha hızlı erişmek ve çok boyutlu veriler üzerinde değişik analizler yapabilmeyi gerektirmiştir.

Sql Veritabanı Kullanan Web Sunucularına Düzenlenen Saldırılar ve Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması

Bu projede SQL veritabanını kullanan web sunucularına düzenlenen saldırılar ve alınabilecek önlemlerin uygulamalı olarak anlatılması hedeflenmektedir.
Saldırılar klasik yöntemler kullanılarak yapılabildiği gibi web uygulamalarına yönelik olarak da düzenlenebilir. Özellikle sistem yöneticileri web sunucularına yamaları yükleyerek veya en güncel anti virüs uygulamalarını yükleyerek güvenlik sorununu çözdüklerini düşünürler. Ancak saldırganlar, web uygulamalarının açıklarından istifade etmektedirler.

Öğrencilerin Mobil Telefonlar Aracılığıyla Okul Ders Kayıtlarını Yapmalarını Sağlayacak Bir Uygulamanın Geliştirilmesi

Bu projede öğrencilerin mobil telefonlarını kullanarak dönemlik veya yıllık okul ders kayıtlarını yapmalarını sağlayacak bir uygulamanın geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Mobil telefonla yapılacak kayıt işlemleri sayesinde, öğrencilerin kendi okullarının öğrenci işleri birimleriyle bire bir görüşmeleri kısıtı ortadan kaldırılmaktadır. Böylece, okulun bulunduğu şehir sınırları içinde olmayan öğrencilere büyük rahatlık getirilmektedir.

Uzun Dönemli Evrak Korunumu İçin Gelişmiş XML Sayısal İmza Ön Ucu

Bu projede; uzun dönemli evrak korunumu, uzun dönemli evrak korunumunda gelişmiş sayısal imza teknikleri ve bu tekniklerin uygulamalı olarak anlatılması hedeflenmektedir.
Gelişmiş İmzalama; evrakların uzun dönemli korunumu için ihtiyaç duyulan bütünlüğün korunması ve kimlik doğrulama gibi ihtiyaçları karşılamaktadır. Gelişmiş XML Sayısal İmza (XAdES), imzalama amacıyla XML söz dizimi ve teknolojilerini kullanan ve imzanın uzun dönemler boyunca geçerliliğini sağlayan bir yöntemdir.

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Ders İçerik Yönetimi Web Sayfasının Yeniden Düzenlenmesi

Bir kurum için internet sayfası, sadece bir tanınabilirlik aracı değil, kurum ile ilişkisi olabilecek her kişinin bilgi alışverişini sağlayacak bir ortamdır. Enstitümüz İnternet sayfası pek çok modülü bir arada bulunduran ve hem öğrenciler, hem akademik personel tarafından sık kullanılan bir araçtır. Bu projenin amacı, ders içeriklerinin merkezi bir ortamdan düzenlenerek daha esnek yapıda kullanılabilecek bir hale getirmektir. Bu projede dinamik İnternet uygulamaları geliştirilerek veritabanı destekli ders programı, öğretim görevlisi sayfaları oluşturmak amaçlanmıştır.

Pages

Subscribe to RSS - Tezsiz


by Dr. Radut