Jump to Navigation

Tezler

SharePoint ile Doküman Yönetim Sistemi

Mevcutta üniversite içi kurumlara gelen evraklar imzalanmak amacıyla bütün çalışanlara tek tek götürülüyor ve imza alınıyor. Bu sıra da kişi izinde veya şehir dışın da olduğun da imzalayamamakta veya duyurudan haberi olmamaktadır. İmzaları dolaştırmak için bir tane memur görevlendirilmektedir. Bu proje kapsamın bütün duyuru ve imzalanacak evraklar dijital ortamda dolaşması planlanmaktadır. Bu proje sayesinde evraklar en kısa zaman da kişilere gönderilecek ve kişinin bölüm binasında olmasına gerek kalmayacaktır.

Parçacık Tabanlı Sıkıştırılamaz Gerçek Zamanlı Sıvı Simülasyonu

Akışkanlar (sıvılar ve gazlar) dinamiği günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Akışkanlara örnek olarak rüzgar, okyanus dalgaları, gemilerin oluşturduğu dalgalar ve en basit olarak bardağa dökülen su olarak verilebilir. Bu konular çok basit görünmesine karşın, simulasyonu oldukça karmaşık ve zordur. Bu proje, sıkıştırılamaz ve homojen olan bir sıvının gerçek zamanlı simülasyonunu amaçlamaktadır. Sıvıya gerçek zamanlı olarak müdahale edilebilecek ve hareketi gözlenebilecektir.

Tez Önerilerim

Grafik konusunda sanal dünya ile etkileşim için insan vücudunun hareketlerini okuyan sistemleri Muhammed hocamız çalışmaya başladı :
http://www.chip.com.tr/video/project-natal_1052.html
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1135225103165&ref=nf

Arttırılmış Gerçekliğin Mobil Cihazlar Üzerine Uygulanması

Arttırılmış gerçeklik teknolojisinden bugün bir çok alanda başarılı bir şekilde yararlanmaktayız. Henüz gelişimi devam eden bu teknolojinin en önemli problemlerinden biri gerektirdiği teknolojik altyapıdır. Güçlü donanımlar ile oldukça tatminkar sanuçlar veren arttırılmış gerçeklik uygulamaları maalesef sınırlı kaynak ve donanıma sahip mobil cihazlarda yeterince başarılı olamamaktadır. Bu eksikliğin, arttırılmış gerçekliğin olası uygulama alanlarını göz önünde bulundurduğumuzda ne kadar önemli olduğu bir gerçektir.

Geniş Ölçekli Yüksek Başarımlı Arazi Betimleme

Gelişen bilgisayar donanımları arasında en öne çıkanlarından birisi grafik işlemcilerdir. Elektronik karmaşıklığı bugün merkezi işlemcileri bile geride bırakan grafik işlemciler, paralel ve yüksek hızda veri işleme yeteneği sayesinde, gerçek zamanlı grafik uygulamaları dışında, bilimsel sorunların çözümünde bile kullanılabilmektedir. Bu tez çalışmasında, günümüz grafik işlemcilerinin büyük üçgen gruplarını yüksek hızda çizebilme yeteneği göz önünde bulundurularak, yenilikçi ve donanıma dayalı bir arazi betimleme yöntemi tanıtılmıştır.

Grafik Uygulamalarında Gerçek Zamanlı Gölge Sistemlerinin Karşılaşltırılması

Sanal gerçeklik uygulamalarında gerçekliğin sağlanabilmesinde gölgelerin rolü önemlidir. Fakat günümüz donanımında gerçekçi gölgelerin hesaplanması zordur. Gölgelendirme sistemlerinin farklarını inceleyip, ihtiyaçlara en uygunu seçmek önemlidir. Bu tezde, sert gölgeler oluşturan güncel gölgelendirme yöntemleri performansları, hafıza kullanımları ve kalitelerine göre karşılaştırılmıştır. Bu tezin amacı, grafik uygulama geliştiricilerine gölgelendirme algoritmaları hakkında yeterli bilgi verip, ihtiyaçlarına en uygun olanını seçmelerini sağlamaktır.

Grafik Donanımı Aracılığıyla Görüntü Eşlemenin Hızlandırılması

Günümüzde, bilgisayar ve türevi sistemler yaygınlaşıp bir çok bilim ve endüstri alanında kullanılmaya başlanmııştır. Son kullanıcıların, sıklıkla ihtiyaç duydukları görsel iletişim alanında talep arttıkça görüntü işleme algoritmaları çeşitlenmiş ve geliştirilmiştir. Günümüzde görüntü işlemleriyle alakalı sorunları, şimdiye kadar geliştirilmiş algoritmalar büyük ölçüde cevaplamaktadır, artık talepler hali hazırdaki uygulama ve algoritmaların iyileştirilmesi ve hızlandırılması yönündedir.

Pages

Subscribe to RSS - Tezler


by Dr. Radut