Jump to Navigation

Bilgisayar Öğrenmesi İle İlgili Literatür Araştırması

Özet: 

Makine Öğrenmesi, eldeki verileri en iyi temsil eden modeli ve parametreleri bulmak amacıyla gerçekleştirilen algoritmaları içerir. Bilgi Teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde artık çok büyük miktarda veriyi kaydedebilmekteyiz. Farklı uygulamaların analizlerden farklı beklentileri olmaktadır. Makine öğrenmesi metotlarını bu beklentilere göre sınıflandırmak mümkündür.
1. Sınıflandırma
2. Kümeleme
3. Eğri Uydurma
4. Özellik Seçimi/Çıkarımı
5. İlişki Belirleme

Projede, özellikle robotik uygulamalarında kullanılan güncel öğrenme algoritmalarının hangi aşamaya geldiğinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Başlangıç Tarihi: 
01.03.2013
Bitiş Tarihi: 
30.06.2016
Yürütücüsü: 
Eda Kocaman Görgülü
Tipi: 
Tezsiz


Tezler_projeler | by Dr. Radut