Jump to Navigation

Parçacık Tabanlı Sıkıştırılamaz Gerçek Zamanlı Sıvı Simülasyonu

Özet: 

Akışkanlar (sıvılar ve gazlar) dinamiği günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Akışkanlara örnek olarak rüzgar, okyanus dalgaları, gemilerin oluşturduğu dalgalar ve en basit olarak bardağa dökülen su olarak verilebilir. Bu konular çok basit görünmesine karşın, simulasyonu oldukça karmaşık ve zordur. Bu proje, sıkıştırılamaz ve homojen olan bir sıvının gerçek zamanlı simülasyonunu amaçlamaktadır. Sıvıya gerçek zamanlı olarak müdahale edilebilecek ve hareketi gözlenebilecektir.
Sıvı simülasyonları görselliğin yanı sıra bilimsel hesaplamalarda da kullanılır. Bu proje, sıvı simülasyonu için farklı yöntemler kullanarak daha fazla parçacığın daha düşük miktarda hafızada simülasyonunu hedeflemektedir. Bu da diğer simülasyonlara kıyasla daha fazla miktarda sıvının simüle edilmebilmesini sağlayacaktır. Bunun için sıvının hareketsiz kalan veya çok yavaş hareket eden bölgelerinin daha farklı saklanması düşünülmüştür.

Başlangıç Tarihi: 
01.02.2013
Bitiş Tarihi: 
05.06.2014
Yürütücüsü: 
Murat Kancaoğlu
Tipi: 
Tezli


Tezler_projeler | by Dr. Radut