Jump to Navigation

Veri Ambarı ve OLAP Teknolojilerinin Özellikleri ve Uygulama Alanları

Özet: 

Bu projede veri ambarı kavramının ve bileşenlerinin, OLAP veritabanı kavramı ve bileşenlerinin, ilişkisel veritabanları ile arasındaki farklılıkların ortaya konması hedeflenmektedir
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan Veri Ambarları zamanla bilgiye daha hızlı erişmek ve çok boyutlu veriler üzerinde değişik analizler yapabilmeyi gerektirmiştir.
Bu tür analiz ihtiyaçlarını karşılamak için OLAP(On Line Analytical Processing – Çevrim İçi Analiz İşleme) teknolojisi ortaya çıkmıştır. Bu sektörde faaliyet gösteren yazılım firmaları tarafından geliştirilip, desteklenen bir teknolojidir.
Proje kapsamında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası bünyesinde kullanılmak üzere MS Sql Server 2000 Analiz Hizmetleri yazılımı ile OLAP tabanlı raporlama sistemi geliştirilmiştir.
Anahtar sözcükler: veri ambarı, OLAP

Bitiş Tarihi: 
06.09.2006
Yürütücüsü: 
Abdullah Akoğlu
Tipi: 
Tezsiz


Tezler_projeler | by Dr. Radut