Jump to Navigation

Wavelet Image Registeration - Wavelet Görüntü Kayıtlama(Çakıştırma) Tekniği

Özet: 

Bu çalışmada klasik ve yeni geliştirilen İmge Çakıştırma (image registration) yöntemleri incelenmiştir. Bu yöntemlerin birbirleri ile kıyaslamaları yapılmıştır. Dalgacık Tabanlı İmge Çakıştırma (wavelet based image registration) tekniğinin diğer çakıştırma yöntemleri ile olan üstünlükleri vurgulanmıştır. Dalgacık Tabanlı İmge Çakıştırma tekniğinin daha iyi anlaşılabilmesi için genel olarak Dalgacık Dönüşümü (wavelet transform) tekniğinden de bahsedilmiştir.
İmge çakıştırma işlemi, farklı zamanlarda ve farklı açılardan aynı ya da farklı alıcılar tarafından alınan görüntülerin üst üste bindirilmesi sürecidir. Iki görüntü geometrik olarak çakıştırılır. İmgeler (image) arasındaki farklılıklar farklı görüntüleme koşullarından kaynaklanmaktadır. Nihai bilginin farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesi ile elde edilen tüm görüntü analiz işlemlerinde, imge çakıştırma önemli bir adımdır. İmge çakıştırma yönteminin, tipik uygulama alanlarını belirtecek olursak, uzaktan algılama (remote sensing) (çok yönlü sınıflandırma, çevre gözlemi, değişiklik takibi, görüntünün mozaiklenmesi, hava tahmini, çok yüksek çözünürlüklü (high resolution) görüntülerin oluşturulması, coğrafi bilgi sistemlerine bilgi aktarımı), tıp (hasta hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için, BT - Bilgisayarlı Tomografi (CT-Computer Tomography) ve NMR - Nükleer Manyetik Rezonans (NMR-Nuclear Magnetic Resonance) verilerinin birleştirilmesi, tümör büyümesinin takibi, tedavinin etkinliğinin takibi, hastanın verilerinin anatomik atlaslar ile karşılaştırılması), haritacılık (harita güncellenmesi) ve bilgisayar destekli görüntü analizi (hedef saptaması, otomatik kalite kontrol), bir çok uygulama alanlarından bazıları olarak gösterilebilir. (Barbara Zitovà et al., 2003)
Anlatılmakta olan imge çakıştırma metodları, yapılarına göre ( alan tabanlı (area based) ve özellik tabanlı (feature based) ) özellik tanımlama (feature detection), özellik çakıştırma (feature matching), örtüşme fonksiyonun (mapping function) tasarlanması, görüntü dönüşümü (image transformation) ve yeniden örnekleme (resampling) olarak, dört temel imge çakıştırma süreçlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, metodların, temel katkıları, avantajları ve zorlukları anlatılmaktadır. (Barbara Zitovà et al., 2003)
Bu çalışmada ayrıca Matlab kütüphanesindeki İmge Çakıştırma tekniği ile ilgili yöntemler de örneklerle açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler : İmge Çakıştırma, Dalgacık Dönüşümü, Dalgacık Tabanlı İmge Çakıştırma, Özellik Tanımlama, Özellik Çakıştırma, Görüntü Dönüşümü, Örtüşme Fonksiyonu Tasarımı, Yeniden Örnekleme.

Bitiş Tarihi: 
04.02.2010
Yürütücüsü: 
Eylem Evinç
Tipi: 
Tezsiz


Tezler_projeler | by Dr. Radut