Not: Mobil cihazlarda yan tutunuz.
 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09-12UBI 614 - Video Kodlama, Çözme ve İletimi

Doç.Dr. Müge Sayıt

UBI 530 - Bilgisayar Ağ İletişimi 2

Doç.Dr. Müge Sayıt

UBI 528 - Ağ Güvenliği Teknikleri

Prof.Dr. Mehmet Emin Dalkılıç

UBI 508 - Bilgi Sistemleri

Prof.Dr. Bahar Karaoğlan

UBI 532 - Telsiz Duyarga Ağları

Doç.Dr. Orhan Dağdeviren

UBI 516 - Bilgisayar Grafiklerinde İleri Teknikler

Araş.Gör.Dr. Murat Kurt

UBI 618 - Bilgi Geri Getirim Sistemleri

Prof.Dr. Bahar Karaoğlan

UBI 502 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

Yrd.Doç.Dr. İlker Kocabaş

13-16UBI 602 - Algoritmaların Karmaşıklık Analizi

Prof.Dr. Mehmet Emin Dalkılıç

UBI 624 - İleri Dağıtık Algoritmalar

Yrd.Doç.Dr. Vahid Khalilpour Akram

UBI 534 - İleri Algoritmik Yöntemler

Yrd.Doç.Dr. İlker Kocabaş

UBI 504 - Programlama Dilleri

Yrd.Doç.Dr. Moharram Challenger

UBI 506 - İşletim Sistemleri

Yrd.Doç.Dr. Vahid Khalilpour Akram

UBI 556 Modern Yazılım Geliştirmede İleri Konular

Yrd.Doç.Dr. Moharram Challenger

UBI 622 - Çok-etmenli Sistemler

Doç.Dr. Geylani Kardaş

18-21UTİ 526 - Nesne Yönelimli Programlama

Doç.Dr. Geylani Kardaş

UTİ 528 - Bilgisayar Ağları 2

Doç.Dr. Müge Sayıt

UTI 530 - Mobil Ve Dağıtık Teknolojiler

Doç.Dr. Orhan Dağdeviren

UTİ 520 - Bilgi Geri Getirimi ve Arama Motorları

Prof.Dr. Bahar Karaoğlan

UTİ 506 - İşletim Sistemleri

Yrd.Doç.Dr. Vahid Khalilpour Akram

UTİ 502 - Bilgisayar Ağ Güvenliği

Prof.Dr. Mehmet Emin Dalkılıç

UTİ 510 - Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Veri Güvenliği

Yrd.Doç.Dr. İlker Kocabaş


UBE Gece (2. Öğretim) Lisansüstü Öğrencileri için 2017-2018 Bahar Dönemi Ders seçiminde uyulması gereken kurallar:

1. Bilgisayar Mühendisliği (veya eşdeğeri) program mezunu olmayan öğrenciler

   UTI506 İşletim Sistemleri
   UTI510 Veri Tabani Yōnetim Sistemleri
derslerini zorunlu olarak alacaklardır. (Özel durumu olan öğrenciler danışmanına başvurmalıdır.)

2. Öğrenciler kendi programlarının ders ücretini ödemek kaydıyla gündüz programındaki (YL) derslere kayıtlanabilirler.

UBE Gündüz (1. Öğretim) Lisansüstü Öğrencileri için 2017-2018 Bahar Dönemi Ders seçiminde uyulması gereken kurallar:

1.  Uyum öğrencileri UBİ502, UBİ504, ve UBİ506'i alacaklardır. Bu derslerden (Lisans programında aynı içerikte ders almak vb. nedenlerle) muaf olmak isteyen öğrenciler ilgili dersleri veren Öğretim üyeleri ile görüşeceklerdir.

2.  Tezli veya Tezsiz tüm ilk dönem Yüksek Lisans öğrencileri UBİ534 dersini zorunlu alacak, kalan üç dersi diğer YL dersleri arasından seçeceklerdir. (5. Maddeye bakınız)

3. Önceki dönemlerde alınıp basarısız olunan Seçmeli dersler tekrar edilebilir veya kalınan dersten kayıt sildirilerek baska bir seçmeli ders (danısman onayı ile) alınabilir. Fakat, mezuniyet için  kayıtlı olunan programın zorunlu derslerinin  tamamlanması sarttır

4. Tezli ve Tezsiz YL öğrencileri danışmanlarının onayı ile (doktora zorunlu dersi olan UBİ602 haricinde) bir doktora dersini de, dersi veren öğretim üyesinin onayı ile alabilirler.

5. Doktora öğrencileri YL programından da ders alabilirler.

6. UBI 622 Çok-etmenli Sistemler dersini alabilmek için öncesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.'de verilen 0301537 Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme yüksek lisans dersini başarı ile geçmiş olmak gerekmektedir. Buna ek olarak dersi almayı düşünen öğrencilerin dersin hocası ile görüşmesi gerekmektedir.

7. Her öğrenci (Tezli YL / Tezsiz YL /Doktora)  UBE dışındaki bölümlerden (genellikle Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Müh., Matematik vb) danışmanlarının onayı ile  toplam en çok 3 ders alabilirler.

Not:  Diğer bölüm ve eğitim kurumlarından ders almak konusunu ve diğer istisnai durumları her öğrenci danışmanı ile görüşecektir.      

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.