Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formları hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi web sayfasında yayınlanan duyuru ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların gönderilmesinde KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) uygulamasına geçildiği ancak Tezlerin Ulusal Tez Merkezi Web Sayfası üzerinden tam metin olarak yayınlanabilmesi için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; Tez yazarlarından alınan İzin Formlarının herhangi bir anlaşmazlık durumunda hukuki belge niteliği taşıması için ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olması gerektiği bildirilmiştir. Bu nedenle elektronik ortamda gönderilen mezunlarımıza ait Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formlarının ayrıca ıslak imzalı olarak Yükseköğretim Kuruluna gönderilmek üzere elden de Enstitümüze teslim edilmelidir

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.