Lisansüstü Oryantasyon Programı - 2017-18 Güz Dönemi

TTO, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, EÜ Ziraat Fakültesi işbirliği ile lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sürecini ve bundan sonraki araştırma hayatını kolaylaştıracak ve destekleyecek bir ‘Lisansüstü Oryantasyon Programı’ düzenlenecektir.

Onbirinci Oryantasyon Programı 4 - 6 Ekim 2017 tarihlerinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Feyzi Önder Konferans Salonu’ nda gerçekleştirilecek olup, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı tüm Anabilim Dallarına (Fen Bilimleri, Ziraat Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Su Ürünleri, Disiplinlerarası Anabilim Dalları) kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Bu uygulama, Lisansüstü Programlarına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde kaydolmuş öğrenciler (Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğrencileri için zorunludur) ile halen kayıtlı ve eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler için gerçekleştirilecektir. Oryantasyon programı aşağıdaki konu başlıkları altında verilecektir;

 1. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler
 2. EÜ Kütüphane Web Sayfasının Kullanımı
 3. Tehlikeli Atık Yönetimi
 4. Laboratuvar Güvenliği Kuralları (Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Güvenlik)
 5. Uygulamalı Literatür Tarama
 6. Araştırma Teknikleri
 7. Makale Yazma Tekniği
 8. Sanayi Destekli Projeler ve TGB
 9. Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme
 10. Patent Bilgisi, Süreçleri, Patent Veri Tabanlarında Araştırma
 11. İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik ve Şirket Kurma
 12. Akademik Sunum Teknikleri
 13. Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar
 14. Proje Hazırlama Yöntemi
 15. Özgeçmiş, Başvuru ve Motivasyon Mektubu Hazırlama
 16. Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurtdışı Eğitim Olanakları

Lisansüstü Oryantasyon Programı’nın teorik dersleri kayıt yaptıran tüm öğrencilere açık olacak, ‘Patent Veri Tabanlarında Araştırma’ başlıklı uygulama kısmına ise, öncelikle sisteme kayıt olan ve teorik kısma tam katılım sağlayan ilk 80 öğrenci alınacaktır. Geriye kalan öğrenciler için de belirlenecek en kısa sürede programın uygulamalı kısmı gerçekleştirilecektir.

Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Programı’na katılan öğrencilere sertifika verilecektir. Sertifikaya hak kazanmak için 3 günlük programın tamamına devam şarttır. Programa katılacak öğrenciler, bu 3 gün boyunca devam zorunluluğu olan lisansüstü derslerden izinli sayılacaklardır.

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/Loopege11 adresinden on-line yapılacaktır.

Program duyuru broşürü için: http://ube.ege.edu.tr/duyurular/Oryantasyon2017_18_1.pdf

Program hakkındaki tüm duyurulara, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasındaki LOOPEGE sekmesinden ve Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü facebook sayfasından (https://www.facebook.com/fenbilimleri.ege.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.