Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Araştırma ve Yayın Etiği dersi hakkında duyuru

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 26.01.2017 tarihli ve 22408 sayılı yazı ekinde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.12.2016 tarihli ve 84248 sayılı yazısında “Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi şartının olmadığına” karar verildiğinden, Tezsiz Yüksek Lisans eğitim planlarında yer alan “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren dersler, seçmeli ders listesine alınmıştır.

Önceki dönemlerde bu dersi alan ve başarılı olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 11/2’de belirtilen Tezsiz Lisans Programında en az on (10) adet ders alma zorunluluğu göz önüne alınarak, adı geçen dersi belirtilen on ders içerisinde saydırabileceklerdir.

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.