"Küçük Yeşil Dokunuşlar" Çalışma Grubu

Ünivertemizde 2011 yılında başlayan Entegre Atık Yönetimi faaliyetleri ile «Yeşil Üniversite» olgusunun ilk adımları atılmaya başlanmıştır. Son yıllarda gerçekleştirilen daha koordineli çalışmalar ile “Yeşil Üniversite” olma yolunda önemli adımlar atılmış ve elde edilen tecrübeler ile ülkemizin diğer üniversitelerine bu konuda yol gösteren üniversitelerden birisi durumuna gelinmiştir. Üniversitemizin bu kapsamdaki çalışmalarına ışık tutması için 2016 yılında Rektörlüğümüz onayı ile ilk kez Greenmetric-Yeşil Üniversite Sıralamaları Sistemine başvuru yapılmıştır. Değerlendirmelere göre Ege Üniversitesi; 516 üniversite içerisinde 337. sırada, ülkemizden yapılan 17 başvuru içerisinde ise 9. sırada yer almıştır. Eğitim, Su, Atık, İklim Değişikliği, Ulaşım ve Altyapı alt başlıkları özelinde de sıralama yapılan sistemin sonuçları referans alınarak Üniversitemizin ekte sunulan "Yeşil Üniversite Stratejik Planı" oluşturulmuş ve Yeşil Üniversite Stratejik Planı Şemasında da özetlenen eylem planı ortaya konulmuştur. Bu stratejik plan çerçevesinde atılması gereken kurumsal adımlar yanında, kampüste yaşayan personel ve öğrencilerin, bireysel çabaları da büyük önem taşımaktadır.

Ege Üniversitemizin daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir üniversite olabilmesi yolunda bir gönüllü mücadelesi olarak düşünülen «Küçük Yeşil Dokunuşlar Grubu»nun amacı, bireysel çabaları paylaşımlarla geliştirmek ve farklılaştırmaktır. Gönüllü mücadelesi olarak ülkemiz üniversiteleri için de bir ilk/örnek olacağı düşünülen grup faaliyetleri ile;

  • Ege Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Üniversite Stratejik Planı kapsamında belirlenen 8 ana başlıkta (yönetim sistemi, su yönetimi, eğitim, yeşil yapılanma, ulaşım, iklim değişimi, atık ve enerji) bireysel çabaları desteklemek,
  • Dikkati çeken örnek uygulamalarla çevre ve sürdürülebilirlik ile ilişkili konularda farkındalık yaratmak,
  • Sürdürülebilirlik olgusunun basit değişikliklerle hayatımıza aktarılabileceği konusunda algı yaratmak,

hedeflenmektedir.

Küçük Dokunuşlar Proje Broşürü

Küçük Dokunuşlar Grubu Katılım Formu

Stratejik Şema

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.