Administrative Structure
Enstitü Sekreteri :Münür KARA
Özel Kalem/Kurul İşleri :Zehra AKGÜN
Özlük İşleri :Duygu ULUSOY (Şef)
Öğrenci İşleri/Evrak Kayıt :Nejla KÜÇÜK (Şef)
Satınalma/Tahakkuk :Nur Füsun GİRGİN
Proje/Kütüphane/Arşiv :İlknur İNÖNÜ

 
Teknik Hizmetler :İbrahim ADIYEKE
 Süleyman NURİLER
Yardımcı Hizmetler : Hüseyin ATMACA
 Özge GÖREN
 Ayşe ÖZEN (Şirket P.)
 Osman TEDİK (Şirket P.)

© 2014 International Computer Institute. ALL RIGHTS RESERVED.