ERASMUS Öğrenci Hareketliliği 2014-2015 Dönemi Başvuruları

 

EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA
LİSANSÜSTÜ (Yüksek Lisans/Doktora) ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİNDE
TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR

BAŞVURU
(İlk başvuru için ilgili evrakların Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilmesi)
Öğrenci, Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti “BAŞVURU FORMU”nu, formda belirtilen “Ek Belgeler” ile danışman öğretim üyesinin ve anabilim dalı Erasmus sorumlusu onayı ile Enstitü Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığı’na sunar.

 

GİDİŞ
(Erasmus+ programı çerçevesinde, yurt dışında geçireceği süreler kesinleştikten sonra)
Öğrencinin yurt dışında geçireceği sürelerde izinli sayılabilmesi için, Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti “GİDİŞ FORMU”, anabilim dalının üst yazısı ile Enstitü Müdürlüğü’ne iletilir.

 

DÖNÜŞ 
Erasmus öğrencilerinin kendi ülkelerine dönmelerinden sonra yurt dışı çalışmalarına yönelik olarak hazırlanan “DÖNÜŞ RAPORU FORMU”, anabilim dalı üst yazısı ile en geç 1 ay içerisinde Enstitü Müdürlüğü’ne iletilir.

 

FORMWORDPDF
Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti BAŞVURU FORMUwordpdf
Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti GİDİŞ FORMUwordpdf
Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti DÖNÜŞ FORMUwordpdf

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.