Mezunlar

 

UBE DOKTORA MEZUNLARI
(Yıllara göre artan sırada)
 

 

Soyadı, Adı 

Tez Konusu 

Danışmanı 

Mezuniyet Tarihi 

1

CİNSDİKİCİ, Muhammed 

Akıllı Trafik Sistemleri İçin Otomobil Plakası Tanıma Modülü Tasarımı ve Geliştirilmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

24.03.2004

2

ÇELİKEL, Ebru

Türkçe Metinlerin Sıkıştırılması ve Modellenmesi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

26.03.2004

3

DİNÇER, Bekir Taner

Türkçe İçin Bir İstatistiksel Bilgi Geri-Getirim Sistemi

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

07.10.2004

4

GÜNGÖR, Cengiz

Hızlı Fraktal Görüntü Sıkıştırmada Yeni Bir Yaklaşım

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

20.06.2005

5

ÖZBEK, Nükhet

Uyarlamalı Ölçeklenebilir Çok-Bakışlı Video Kodlama ve Akışlandırma

Prof.Dr.Turhan TUNALI

15.08.2007

6

KARDAŞ, Geylani

Anlamsal Web Ortamında Çalışan Çok Etmenli Sistemlerin Model Güdümlü Geliştirilmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

03.07.2008

7

KIŞLA, Tarık

Türkçe İçin Tümleşik Bir Biçimbirim Çözümleme ve Sözcük Türü Tespit Yönetimi

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

10.07.2009

8

SAĞLAM, Özgür

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Ölçeklenebilir Güvenli Grup haberleşmesi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

01.10.2009

9

DAĞDEVİREN, Orhan

Telsiz Duyarga Ağlarında Dağıtık Uygulamalar İçin Küme ve Omurga Tabanlı İletişim Mimarileri

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

09.08.2010

10

BİLGİLİ, Ahmet

Copula Tabanlı Yeni Bir Yansıma Modeli

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

27.01.2011

11

KUMOVA, Senem

Türkçe’de Hesaplamalı Metin Analizi

Prof.Dr. Bahar KARAOĞLAN

17.02.2011

12

KOCABAŞ, İlker

Bilgi Erişim Sistemlerinde İstatistiksel Bağımsızlık Esasında İndeks Terim Ağırlıklandırma

Prof.Dr. Bahar KARAOĞLAN

17.03.2011

13

SAYIT, Müge

Ölçeklenebilir Video Kodlayıcı/Çözümleyici ile Çok Katmanlı Görevdeş Ağlarda Video Akışlandırma

Prof.Dr.Turhan TUNALI

04.07.2011

 

 

UBE TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI
(Alfabetik sırada)

 

Soyadı, Adı

Tez Konusu

Danışmanı

Mezuniyet Tarihi

1

AKAY, Oğuz

Dağıtık Sistemlerde Dinamik Yük Dengeleme

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

27.08.2001

2

ALAK, Murat Gökhan

Internet Ortamında Java ile Dağıtık Cihaz Yönetimi Sistemi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

08.09.1998

3

AKBAŞ, Muhammet Fatih

Mobil Cihazlar Üzerinde 3- Boyutlu Arttırılmış Gerçeklik Arayüz Yazılımı Geliştirme

Yrd.Doç.Dr. Cengiz GÜNGÖR

     27.10.2011

4

ALP, Ali

Dağıtık Ortamda Bir Matris İşlemleri Kütüphensinin Gerçekleşmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

16.08.2002

5

ALTUN, Melih

Yeni Nesil kablosuz Mobil Ağlarda Güvenilir Kimlik Yönetimi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

11.08.2009

6

ANAR, Koray

Internet Üzerinde Hareketli Görüntü Nakli İçin Uçtan Uca Kullanılabilir Bant Aralığı Ölçümü

Prof.Dr.Turhan TUNALI

30.06.2004

7

ASLAN, Sinem

Vesikalık Fotoğrafların Sınıflandırılması İçin Özellik Ölçütleri Üzerine Kıyalamalı bir Çalışma

Prof.Dr.Turhan TUNALI

08.08.2007

8

ATAMAN, Uğur

Radyolojik Görüntülerin Eşleştirilmesinde Otomatik Bir Sistem Geliştirilmesi

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

12.09.2007

9

AYDIN, Mehmet Burak

Dağıtık ve Gerçek Zasmanlı Sistemler İçin Hiyerarşik Hata Toleranslı Halka Protokolü ve Başarım Çalışması

Prof.Dr.Turhan TUNALI

20.08.2003

10

BALTACI, Serdar

Radyografik Görüntülerin Modellenmesi ve Buna İlişkin Yazılım Paketinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

01.09.2004

11

BAYRAKTAR, Mehmet Ali

Internet Ortamında Java ile Dağıtık Cihaz Yönetim Sistemi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

31/0/1998

12

BİLGİLİ, Ahmet

Gerçek Zamanlı Bir Üç Boyut Grafik Motorunun Dizaynı ve Programlanması

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

08.12.2004

13

BOZTOK, Gül

Ölçeklenebilir H.264 Video Kodlayıcısı İçin Seviyelendirilebilir Güvenlik Sağlayan bir Video Şifreleme Çalışması

Prof.Dr.Turhan TUNALI

08.08.2007

14

BÜYÜKALPELLİ, Mustafa

Microsoft Windows Temelli İşletim Sistemlerinde TCP/IP Protokolü Kullanılarak Ağ Üzerinde Uzaktan Kumanda Uygulaması

Yrd.Doç.Dr.Tamer DUMANLI

29.09.1998

15

CAN, Özgü

Asal Sayı Örüntüleri ve Goldbach Sanısı Üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

10.09.2002

16

CANDEMİR  SERT, Cemre            

Retina Damar Görüntülerinde Tipik Noktaların Bulanık RBF Modeliyle Çıkarsanması  

Prof.Dr. M. Emin DALKILIÇ         

14.06.2012

17

CEYHAN, Umut

Internet Ortamında Java Teknolojileri Kullanılarak WWW Üzerinden Yönetilebilen Veri Tabanı Sistemi ve Bir Uygulama

Prof.Dr.M.Cudi OKUR

22.07.1999

18

CEYLAN, Volkan

Video Sıkıştırma Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

06.12.2004

19

ÇELİK, Bülent

İlişkisel Veri Tabanlarında Doğrusal Regresyon Histogramlarıyla Maliyet Tahmin Tekniğini Kullanarak Maliyet Esaslı Sorgu Optimizasyonu

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

21.04.2003

20

ÇETİNKAYA, Cihat

Retine Görüntülerinde Radyal Tabanlı Fonksiyon Sinir Ağları İle Damar Tipik Noktaların Tespit Edilmesi

Yrd.Doç.Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ

12.08.2011

21

DAĞDEVİREN Züleyha Akusta

Hastaların Yapısal MRI Görüntülerinin MNI Görüntü Uzayına Kayıtlanması

Yrd.Doç.Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ

15.06.2012

22

DALKILIÇ, Gökhan

Günümüz Yazılı Türkçesinin istatistiksel özellikleri ve Bir Metin Sıkıştırma Uygulaması

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

12.02.2001

23

DEMİRCİ, Sercan

Görevdeş Ağlarda Gecikme Metriği Tabanlı Hiyerarşik Katman Geliştirme Üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr.Turhan TUNALI

18.08.2010

24

DEMİRKOL Sebla

Anlamsal Web Yetenekli Çok Etmenli Sistemler İçin Bir Alana Özgü Modelleme Diline Ait Sözdizim

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

18.06.2012

25

DERELİ, Çağdaş

Dilbilimsel Veri Gizleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

 

16.12.2010

26

DİNDİR, Rıza

İzlenceleme Problemleri İçin Alt Sınır Tahmin Yöntemleri

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

03.09.1998

27

ELMA, Mehmet Nuri

Java Programlama Dili ile Ağ (Internet) üzerinden Bir "Browser" Kullanılarak Yazı, çizim ve Ses İletişimi Sağlayan Bir Konferans Sistemi

Yrd.Doç.Dr.Tamer DUMANLI

09.09.1999

28

ENSONER, Serkan

Geniş Ölçekli Yüksek Başarımlı Arazi Betimleme

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

07.07.2008

29

ERATA, Ferhat

Web Tabanlı Sistemlerin Geliştirilmesine Yönelik Platforma Özgü Bir Üstmodel

Yrd.Doç.Dr.Geylani KARDAŞ

15.09.2010

30

ERFİDAN, Hayriye

Anahtar Uzayı Taraması için Açık Metni Tanıma ve Kelimelerine Ayrıştırma üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

29.09.2006

31

ERGUN, Serkan

Grafik Uygulamalarında Gerçek Zamanlı Gölge Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

18.08.2008

32

ERSAN, Esra

İki Yönlü Yansıma Dağılım Fonksiyonlarına İlişkin Verilerin Archmidean Copula Dağılımlarıyla Modellenmesi

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

15.09.2010

33

ERTAN, Gizem

3-Boyutlu Asimetrik Video Kodlamaları İçin Kalite Metriklerinin İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr. Cengiz GÜNGÖR

08.06.2011

34

ERTUĞ, Eray

Koşan-Anahtarlı Şifreleme Yöntemleri Üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

27.04.2004

35

FESCİ, Müge

Internet Üzerinde Hareketli Görüntü Nakli İçin Veri Sıkıştırma ve Uyarlama

Prof.Dr.Turhan TUNALI

19.08.2005

36

GETİR Sinem

Anlamsal Web Yetenekli  Çok Etmenli Sistemler İçin Bir Alana Özgü Modelleme Diline Ait Semantik

Yrd.Doç.Dr. Geylani KARDAŞ

27.08.2012

37

GÜMÜŞ, Hasan

Telsiz Duyarga Ağlarında İletişim Protokol Uygulamaları

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

16.09.2010

38

GÜNGÖR, Cengiz

Internet Üzerinde Dağıtık Sorgu İşleme Üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr.Turhan TUNALI

21.09.2000

39

GÜRLEROĞLU, Evren

Yerine Koymalı Şifreleme İçin Etkileşimli Bir Kripto-Analiz Yazılımı

Doç.Dr.M.Emin DALKILIÇ

18.10.2002

40

GÜVEN, Ali İhsan Ömer

Hata Toleranslı Gerçek Zamanlı Dağıtık Sistemler İçin Halka Protokolünün Çok Seviyede Gerçeklenmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

19.11.2001

41

GÜVEN, Gökhan

Java Programlama Dili ile Ağ (Internet) üzerinden Bir "Browser" Yardımı ile Bir Veritabanına Erişilmesi ve Yönetilmesi

Yrd.Doç.Dr.Tamer DUMANLI

09.09.1999

42

HARTOKA, Ahmet                                     

Büyük Sayılar İçin Goldbach Ayrışımların Dağıtık Hesaplanması

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

11.10.2004

43

HAZAROĞLU, Gökçe

Destekli Öğrenmenin Bazı Çoklu-Etmen Strateji Oyunlarına Uygulanması

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

17.09.2010

44

HINÇALAN, Sinem

Güncel Türkçe Metinlerde Kalıplaşmış Söz Birliklerinin Tespiti

Prof.Dr. Bahar KARAOĞLAN

08.09.2011

45

IŞIK, Orhan

Görevdeş Ağlarda Mantıksal Katman Kurulumu Başarımı Üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr.Turhan TUNALI

06.12.2010

46

İLGEN, Bahar

Zipf III. Kanununun Türkçe Metinler İçin Sınanması

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

22.08.2006

47

KARAASLAN, Enis

Büyük Ölçekli Rastsal ve Asal Sayı Üretimi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

10.08.2001

48

KARACA, Nil

Alçak Çözünürlüklü Fotoğrafların Görüntülenmesi ve Bunların Optimizasyonu ile İlgili Bir Çalışma

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

25.10.2007

49

KARAGÜLLE, Gaye

Sayısal Kütüphane İçin Otomatik Dizinleme Yapan Bir Sistemin Geliştirilmesi

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

26.09.2003

50

KARDAŞ, Geylani

Sağlık Kayıtlarının İzlenmesinde Akıllı Kart Kullanımı

Prof.Dr.Turhan TUNALI

08.08.2003

51

KAYMAK, Yağız

Görevdeş Ağlarda Video Akışlandırma İçin Arama ve Yedekleme Stratejileri

Prof.Dr.Turhan TUNALI

18.08.2010

52

KESKİNEĞE, Kürşat

Internet Ortamında Java ile Dağıtık Cihaz Yönetimi Sistemi - Sunucu

Prof.Dr.Turhan TUNALI

12.05.1999

53

KILINÇÇEKER, Onur

Diabetik Retinopati Hastalığında Lezyon Bölgelerinin Tespitine Yönelik Benzerlik Ölçüm Teknikleri

Yrd.Doç.Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ

15.09.2011

54

KIŞLA, Tarık

Heterojen Veritabanlarında Ortak Sorgu Modeli

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

18.08.2003

55

KOCABAŞ, İlker

Ayrıştırma Tabanlı Kararlı Dizin Birleştirme Algoritmaları Üzerine Bir

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

18.03.2005

56

KOCAMAN, Şeyda

Uzaktan Eğitimin Internette Uygulanmasında Arayüz Oluşturma

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

09.09.2001

57

KORKMAZ, İlker

Bilgisayar Sistemlerinde Parola Güvenliği Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

24.08.2006

58

KÖMESLİ, Murat

Bölge Seçimi İçin Geliştirilmiş Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması

Prof.Dr.M.Cudi OKUR

12.02.1999

59

KUMOVA, Senem

Derlem Hazırlama Kriterlerinin Oluşturulması

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

11.08.2005

60

KURT, Murat

Bilgisayar Grafiklerinde Yeni Bir Işıklandırma Modeli

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

13.08.2007

61

MEMİŞ, Kemal

Otoyollarda Noktasal Trafik Akışkanlığının Hesaplanması

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

16.09.2008

62

META, Soner

Manyetik Halka Üzerinde yapay Sinir Ağları Kullanılarak Araç Sınıflama

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

03.09.2009

63

MORKAYA, Özlem

Sayısal Görüntü Üzerinde Bulunan Karakter Bölgelerinin Tesbit Edilmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

25.07.2005

64

NİNİ, Oktay

Güvenli Elektronik Seçim Protokolleri ve Java Teknolojisi ile Uygulanması

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

26.11.2004

65

OĞUL, Hasan

DNA Dizinleri Karşılaştırma ve Hizalama Algoritmaları

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

28.08.2001

66

OKYAY, Tülin

Gömülü Sistemler ile Bir Kontrol Sistem Tasarımı

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

25.08.2006

67

ORHUN, Cenk

Web Üzerinde Sanal Kütüphane Tasarımı

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

27.07.2001

68

ÖCAL, Ceren

Bilgi Geri Getirimi (BBG) İçin Geliştirilebilir Bir Yazılım Altyapısının Gerçekleştirilmesi

Prof.Dr. Bahar KARAOĞLAN

12.08.2011

69

ÖZBEK, Nükhet

Internet Üzerinde Kesintisiz Hareketli Görüntü Nakli İçin Uyarlamalı Protocol Geliştirilmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

23.08.2002

70

ÖZSOYELLER, Deniz

Telsiz Duyarga Ağlarında Eşuyumlu çalışma İçin Dağıtık Araç ve Kümeleme Algoritmaları

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

01.08.2008

71

ÖZŞATIR, Gönen

Birleşik Çağrışımlı Bellek Modeli ile Görüntü Renk Uzayının indirgenmesi

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

22.12.2008

72

RÜZGAR, Esra

Y-DNA Haplogrupları  İçin Filogenetik Ağaç Oluşturma

Prof.Dr. Kayhan ERCİYEŞ

03.02.2011

73

SAĞLAM, Özgür

Halka Protokolü Üzerinde Grup Anahtarı Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

11.09.2002

74

SARITAŞ, Hidayet Burak

Akıllı Kart Yazılımlarının Model Güdümlü  Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Geylani KARDAŞ

31.01.2011

75

SATOĞLU, Mehmet Mirat

Java, Java Servlet, JDBC, SQL Kullanarak Bir Elektronik Ticaret Sitesi Uygulaması

Prof.Dr.M.Cudi OKUR

11.10.2000

76

SAVAŞÇI, Ayla

Türkçe'nin Bitişkenlik Derecesinin İstatistiksel Verilerle Belirlenmesi

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

06.12.2010

77

SAYIT, Hasan Erinç

Dağıtık Gerçek Zamanlı Sistemler İçin Hiyerarşik Hata Toleranslı Halka Protokolü ve Grup İletişimi Özellikleri

Prof.Dr.Turhan TUNALI

11.08.2003

78

SERT, Mehmet Erdem

Kablolu ve Kablosuz Ağlarda Etkin Kullanılabilir Bant Genişliği Ölçümü

Prof.Dr.Turhan TUNALI

15.09.2009

79

SEYLAN, Nurcan

Görüntülerde Tipik Noktaların Tam Otomatik Olarak Bulunmasına İlişkin Yeni Bir Yaklaşım

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

03.07.2008

80

SEZEN, Cansu

Telekomünikasyon Sistemlerinde Sahtekarlık Tespiti ve Yönetimi (Fraud Detection and Management in Telecommunication Systems

Prof.Dr. M. Emin DALKILIÇ

11.08.2011

81

SOYSERT, Fatma Zehra

Dağıtık Gerçek Zamanlı Sistemlerde Süreç Dağıtımı

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

18.09.1998

82

ŞAHAN, Ahmet

Dağıtık Sistemlerde Grup İletişimi

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

27.08.2001

83

ŞAHİN, Akile (AKYÜZ)

Bilgisayar Ağlarında Dağıtık Yönlendirme Algoritmaları

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

14.09.1998

84

ŞAHİN, Ayşe Belma

Hata Toleranslı Yönlendirme Algoritmalarının Uygulanması

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

05.02.2001

85

ŞEN, Gürkan Aydın

Kuantum Bilgi-İşlem Algoritmaları Üzerine Bir İnceleme

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

26.09.2002

86

ŞEN, Serhan

BS (Bağımsızlıktan Sapma) Tabanlı Dil Modellerinin  Ardıl İşlemlerde Kullanılması

Prof.Dr. Bahar KARAOĞLAN

05.09.2011

87

ŞENGÜLEŞ, Elif

Bir Trafik Vaka Tespit Algoritmasının Gerçeklenmesi ve Uygulanması

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

13.09.2004

88

ŞİRVAN, Osman

Güvenlik Amaçlı İris Tanıma

Prof.Dr.Turhan TUNALI

02.07.2003

89

TOKATLI, Görkem

Bölmeli Asal Sayı Kalbur Algoritmaları: Yeni ve Pratik Bir Algoritma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

21.08.2009

90

TURHAL (DOĞANAY), Betül

Sparse Lineer Denklem Sistemlerinin Paralel Metodlarla Çözüm Yöntemleri

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

22.12.2000

91

TUTAY, Aycan

Sürekli Kan Şekeri Ölçümü Yapabilen Cihaz Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

23.09.2009

92

URSAVAŞ,  Evrim

Çiselgeleme Problemlerinin Çözümlenmesinde Genetik Algoritma Yaklaşımı

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

07.02.2003

93

YAMAN, Utku

Grafik Donanım Aracılığıyla Görüntü Eşlemenin Hızlandırılması

Yrd.Doç.Dr. Cengiz GÜNGÖR

07.09.2011

94

YAZGAN, Erhan Murat

Playfair kripto Sisteminin Kriptanalizi Üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

07.09.2009

95

YEŞİL, Hüseyin

Hastalık Teşhis Ve Takibine Yönelik Bilgisayar Görüş Teknikleriyle Ophtalmoscope Görüntülerinde Görüntü Kayıtlama

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

17.09.2008

96

YILDIRIM, Önder

Kalp Hastalıklarının Teşhisinde Kullanılan Bir Uzman Sistem Uygulaması

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

11.10.1999

97

YILDIRIM Süleyman

Video Akışlandırma Uygulamalarında Görev Alacak Yazılım Etmenlerine Ait Bir Mimari

Yrd.Doç.Dr. Geylani KARDAŞ

08.08.2012

98

YILMAZ, Kemal

Hareketli Görüntü Nakli İçin H264 Veri Sıkıştırma Algoritmasının Mikroişlemci Ortamında Geliştirilmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

06.07.2005

99

YILMAZ, Onur

Telsiz Duyarga Ağlarında Hata Toleranslı Yönlendirme Algoritmaları

Prof.Dr. M. Emin DALKILIÇ

03.08.2011

100

YÜKSEL, Murat İlter

TOR Anonimleştiricisinde Sınırlı Kaynak Kullanarak Trafik Analizi  Gerçekleştirimi’

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

14.12.2010

 

UBE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI
(Alfabetik sırada)

 

Soyadı, Adı

Dönem Projesi Konusu

Danışmanı

Mezuniyet Tarihi

1

AKAR, Orkun

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Ders İçerik Yönetimi Sayfası'nın Yeniden Düzenlenmesi

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

15.07.2009

2

AKOĞLU, Abdullah

Veri Ambarı ve OLAP Teknolojilerinin Özellikleri ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

17.08.2006

3

ALAN, Özgün Oskay

Uzun Dönemli Evrak Korunumu İçin geliştirilmiş Xml Sayısal İmza Ön Ucu

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

11.09.2008

4

ARAN, Savaş

Paralel Asal Çarpanlara Ayırma

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

20.09.2001

5

ASLAN, Umut Yusuf

Öğrencilerin Mobil Telefonlar Aracılığıyla Okul Ders Kayıtlarını Yapmalarını Sağlayacak Bir Uygulamanın Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

07.09.2007

6

AYDOĞAN, Duygu

Mobil Platformda Ses ile Basit Komutları Tanıma

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

02.10.2009

7

AYTEKİN, Serdar

Sağlık Alanında Makina'dan Makinaya Uygulamalara Bir Örnek: Mobil Cihazlarla Uzaktan Hasta Takibi

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

21.10.2010

8

BAŞGÖK, Burak*

Bir Linux PC Kümesi Üzerinde PVM ve MPI Paralel Bilgi-İşlem İletişim Arayüzlerinin Performanslarının İncelenmesi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

22.09.2003

9

BOZDEMİR, İlke*

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Kütüphane Sisteminin Net Ortamında Yeniden Düzenlenmesi

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

12.09.2008

10

BEDÜK, Mehmet Seçkin

Bulanık C-Ortalama Yöntemi ile Görüntü Renk Bölütleme

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

20.04.2011

11

BÜYÜKAŞIK, Mehmet

Mobil Göz Doktoru Asistanı

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

17.09.2010

12

ÇAKIR, Coşkun

TRT'nin "Bir Kelime Bir İşlem" Yarışmasındaki "Bir İşlem" Problemi İçin Bir Yazılım Tasarımı ve Java Ortamında Uygulanması

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

22.09.2004

13

ÇAVDUR, Ertuğrul

SQL Veritabanı Kullanan Web Sunucularına Düzenlenen Saldırılar ve Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

15.01.2006

14

ÇETİN, Dilşah

Veri Madenciliği İçin Navie Bayes Yöntemi İle Sınıflandırma Uygulaması

Yrd.Doç.Dr. Pars MUTAF

22.10.2011

15

ÇULHA, Uğur

Türkiye'de Bilgisayar ve Enformatik Alanında Eğitim Veren Üniversite Programlarının Sorgulanması İçin Veritabanı ve Arayüz Tasarımı

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

05.10.2007

16

DUMAN, Savaş----

Soyağacı Otomasyonu

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

08.10.2004

17

ELMAS, Kemal

Internet üzerinden Robot Kol Animasyonu Yönetimi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

30.09.2002

18

ERDEM, Ayşe Evrim

RF 2.4 GHz ISM Bandını Kullanan İki Demo Kartının Kablosuz İletişiminin Gerçeklenmesi

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

09.09.2004

19

ERKAL, (SAYAR) Hande

Internette Kişisel Bilgi Güvenliği İçin Anonimleştirici Servisler Üzerine Bir İnceleme

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

17.09.2004

20

EROL, Hilal

TRT'nin "Bir Kelime Bir İşlem" Yarışmasındaki "Bir Kelime" Problemi İçin Bir Yazılım Tasarımı ve Java Ortamında Uygulanması

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

12.09.2008

21

ERTUĞ, Engin

Çok Kullanıcılı Ortamlarda USB FLASH DİSK Kullanarak Veri Güvenliği Sağlama

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

09.12.2004

22

GÖKBULUT, Eylem

Wavelet Image Registeration - Wavelet Görüntü Kayıtlama (Çakıştırm) Tekniği

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

09.02.2010

23

İĞCİ, Edis

Web Tabanlı Bir Öğrenci Bilgi Sistemi: Müşteri ve Web Katmanları Tasarımı ve Gerçekleştirimi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

08.10.2002

24

KARAOĞLAN, Mehmet

Kamera Kullanarak Çok Katlı ve Büyük Otoparklarda Park Alanlarının Kontrolü ve Otomasyonu

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

15.02.2010

25

KAYA, Erdem

Web Üzerinde Bilgisayar Disiplinine Ait Çok Dilli Etkileşimli Terimle Sözlüğü Oluşturması İçin Altyapı Tasarımı

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

22.08.2007

26

KAYA, Mehmet

Dağıtık Sistemlerde Grup İletişim Modülü Tasarımı

Prof.Dr.Turhan TUNALI

10.12.2004

27

KUTUCU, Hakan

Bant Genişliği Yönetimi

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

20.07.2004

28

MENDİLCİOĞLU, Erinç

Kütüphane Bilgi Sistemleri ve UBE Kütüphanesine Uygulanması

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

09.01.2004

29

MERMER, Derya

Belli Kalitedeki Video Streaming İçin Optimal Ağ Parametrelerinin Belirlenmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

08.09.2004

30

ÖNK, Barış

Hipermedya Tasarım Metodolojilerinin Araştırılması ve Uygulaması

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

28.08.2001

31

ÖZBEK GÜZEL, Şule

Görüntü Sıkıştırmada Fraktal Boyutun Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

05.03.2003

32

ÖZCAN, Ahmet

Mezunların İletişim Sistemi

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

17.04.2003

33

ÖZCAN, Nezih Onur

Yazılı Sayısal Metinlerde Türkçe Metinlerin Tespiti ve Internette Uygulanması

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

16.09.2004

34

ÖZHAN, Oğuz

Rhino Robot Kolu İle Satranç Oynanması

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

24.12.2007

35

ÖZKAN, Derya

Goldbach Ayrışımları Üzerinde Çeşitli Parametrelerin Araştırılması

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

12.09.2008

36

PANCAR, Cem

Güvenli Bir Online Not Bildirim Panosu Tasarımı ve Gerçekleştirimi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

01.11.2006

37

PALANCI, Türkay

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

24.09.2001

38

PEKER, Cem Korel

Askeri Personel Danışma Sistemi

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

06.08.2003

39

SAİDMOURADOV, Djamshed

Internetteki Paket Kayıplarının ve Paket Gecikmelerinin Analizi ve Bu Davranışları Benzeten Bir Test Uygulamasının Geliştirilmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

13.09.2004

40

SAMAY, Ali

Kurum İçi Uçtan Uca Anlık Mesajlaşma ve Dosya Paylaşım Yazılımının Tamamlanması ve MS NET C# Ortamında Uygulanması

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

12.09.2007

41

SARI, Onur

Üçüncü ve Dördüncü Nesil Mobil Telekomünikasyon Ağlarında İletim Teknolojileri

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

15.02.2010

42

SUAY, Mustafa

Elektronik İmza ve Açık Anahtar Yapı Yönetimine İlişkin Politikalar

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

21.09.2004

43

TALU, Hidayet Murat

Web Tabanlı Bir Öğrenci Bilgi Sistemi: Sunucu ve Veri Tabanı Katmanları Tasarımı ve Gerçekleştirimi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

08.10.2002

44

UZER, Yiğit

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Öğrenci Takip Sistemi

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

26.06.2009

45

UZUN, İlker Yavuz

Kurumlarda Demirbaş Sayımının Mobil Cihazlarda çalışan barkod Okuma Sistemi ile Yapılması

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

02.10.2009

46

ÜNAL, Tunahan

Tüp Bebek Klinikleri İçin Yönetim Bilgi Sistemi

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

05.02.2010

47

ÜNÜGÜR, Niyazi

RTCAST (Gerçek Zaman Süreç Grupları İçin Çoğa Gönderim) Protokolünün Simülasyonu

Prof.Dr.Turhan TUNALI

19.02.2002

48

YEŞİLÇAYIR, Ebru

Saha Arıza Bilgilerinin Cep Telefonu Üzerinden Sorgulanması İçin İstemci-Sunucu Sistemi Geliştirilmesi

Prof.Dr.Turhan TUNALI

13.09.2006

49

YILDIRIM, Ekrem

Internet Video Akışlandırma Tampon Ön Doldurma Süresi İçin Optimal Değerlerin Tespiti

Prof.Dr.Turhan TUNALI

29.11.2004

50

YILMAZ, Evren Gökhan

Dil İstatistikleri Kullanılarak Sütun Yer Değiştirmeli Şifreleme Çözümlemesi

Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

06.09.2004

51

YÖNDEM, Cem

Malzeme İhtiyaç Planlama Süreci İçin Bir Üst Veri Modeli Tasarımı

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

19.08.2004

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.